Alimentacyjni dłużnicy nie boją się czarnych list

Aż 2,5 mld zł wynoszą długi alimentacyjne wpisane do Krajowego Rejestru Długów. W pierwszym kwartale tego roku gminom udało się odzyskać od dłużników alimentacyjnych zaledwie 12 proc. z łącznej sumy...

02.09.2010

Skarbówka chce ... niższych podatków

Uproszczenia prawa podatkowego, obniżenia obciążeń i odstąpienia od pomysłu podwyżki VAT w zamian za poprawę efektywności poboru danin publicznych żądają pracownicy aparatu skarbowego. Na 22 września...

02.09.2010

KNF ukarała dwóch doradców i maklera

Komisja Nadzoru Finansowego skreśliła z listy dwóch doradców inwestycyjnych i zawiesiła maklera papierów wartościowych w związku z wykorzystaniem i ujawnieniem przez nich informacji poufnych...

02.09.2010

W przetargu przedstawiciel działa jawnie

Zasada jawności działania w charakterze przedstawiciela ma dwie strony. Po pierwsze oznacza oczekiwanie, iż przedstawiciel, dokonując czynności prawnej, ujawni, że działa w cudzym imieniu, po drugie...

02.09.2010

GESSEL w międzynarodowej izbie

Kancelaria GESSEL rozpoczęła współpracę z Międzynarodową Izbą Handlową (ICC). ICC jest pozarządową organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i izby przemysłowo-handlowe z ponad 130 krajów. Posiada...

02.09.2010

KNF zbada sytuację niewidomych na rynku bankowym

Komisja Nadzoru Finansowego zajmie się problemem korzystania z usług finansowych przez niewidomych. Jeśli stwierdzi, że osoby takie mają z tym trudności, podejmie odpowiednie działania....

02.09.2010

Sądy uciekają przed sporem: Kaczyński - Kaczmarek

Nie ma chętnych do rozpoczęcia procesu Janusza Kaczmarka z Jarosławem Kaczyńskim za nazwanie byłego szefa MSWiA "agentem śpiochem". Warszawski sąd rejonowy uznał, że to dla niego sprawa zbyt zawiła....

02.09.2010

Prawnicy powinni wspierać polski lobbing w UE

Prawnicy

Chociaż rząd wie, że 75 procent prawa jest ustanawiana na poziomie unijnym, to nie robi nic, aby walczyć o polskie interesy. Rząd powinien zdaniem dr. Marcina Matczaka ubiegać się o konkurencyjność...

01.09.2010

Koszty delegacji zleceniobiorcy, a podstawa wymiaru składek

Ubezpieczenia społeczne HR

Zleceniodawca pokrywa koszt dojazdu i koszt noclegu zleceniobiorcy i taki zapis jest zawarty w umowie zlecenie. Czy koszty dojazdu i noclegu zleceniobiorcy poniesione przez zleceniodawcę stanowią...

01.09.2010

Medale dla zasłużonych adwokatów

Prawnicy

Grupa adwokatów, którzy w czasie powstania NSZZ Solidarność, a także w czasie m.in. stanu wojennego czynnie wspierali walkę o niepodległość, została 31 sierpnia br. odznaczona Medalami Pamiątkowymi...

01.09.2010

Dopłata krajowa już określona

Samorząd terytorialny

Znana jest już wysokość środkw finansowych w ramach dopłaty krajowej przeznaczonej na dofinansowanie spożycia mleka i przetworw mlecznych.

01.09.2010

Obowiązkowe informacje o kanale technologicznym

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcw drg obowiązek lokalizacji kanału technologicznego oraz poinformowania o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

01.09.2010