Społeczna odpowiedzialność także w kancelariach

Rynek

W światowym biznesie coraz bardziej upowszechnia się idea społecznej odpowiedzialnościbiznesu (Corporate Social Responsibility CSR). Organizacje biznesowe często wymagają podobnego podejścia od...

27.01.2010

Na rząd tylko ważne sprawy

Projekty aktów prawnych i innych dokumentów uchwalanych przez rząd mają być tak przygotowane, by Rada Ministrów zajmowała się tylko sprawami zasadniczymi i rozstrzygała rozbieżności, których nie...

27.01.2010

Społeczna odpowiedzialność także w kancelariach

Rynek

W światowym biznesie coraz bardziej upowszechnia się idea społecznej odpowiedzialnościbiznesu (Corporate Social Responsibility CSR). Organizacje biznesowe często wymagają podobnego podejścia od...

27.01.2010

Staż pracy i jego rodzaje

HR

Praca zawodowa stanowi głwne źrdło utrzymania pracownika i jego rodziny. Problem pracy jako sfery aktywności społeczeństw i państw jest przedmiotem niezliczonej ilości opracowań. Państwa poświęciły...

27.01.2010

Problem z tłumaczeniami aktów prawnych

- Podstawowym, a jakby niezauważanym przez legislatorów problemem jest jakość tłumaczeń na język polski prawa Unii Europejskiej, na których to tłumaczeniach bazują akty wewnętrzne. Tłumaczenia nie są...

27.01.2010

Połączenie nie takie straszne

Zawody radcy prawnego i adwokata niewiele się między sobą różnią, a istniejący podział na dwie korporacje coraz bardziej jawi się jako sztuczny, mający podłoże jedynie w historii a nie...

27.01.2010

UOKiK: reklamy nadal wprowadzają w błąd

Notebook z modemem za 1 zł, Najszybszy internet w komrce. Bez limitu; Telefonia cyfrowa za 1 zł przez 2 miesiące m.in. takimi hasłami Aster, Vobis oraz operator sieci Era kusiły konsumentw. Prezes...

27.01.2010

Będzie nowelizacja KSH

W analizowanych w Ministerstwie Gospodarki 129 ustawach zidentyfikowano 148 form reglamentacji (koncesji, licencji, wpisów do rejestru działalności regulowanej, zezwoleń i pozwoleń). W uzgodnieniach...

27.01.2010

Problem z tłumaczeniami aktów prawnych

- Podstawowym, a jakby niezauważanym przez legislatorów problemem jest jakość tłumaczeń na język polski prawa Unii Europejskiej, na których to tłumaczeniach bazują akty wewnętrzne. Tłumaczenia nie są...

27.01.2010

Aplikanci będą mieli praktyki w sądach i prokuraturze

Naczelna Rada Adwokacka osiągnęła porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie praktyk i zajęć teoretycznych dla aplikantów. Do jego podpisania może dojść jeszcze w tym tygodniu.

27.01.2010

E-sąd rozpatruje coraz więcej spraw

Jedyny w Polsce, lubelski e-sąd ma coraz więcej pracy. Przybywa spraw do rozpoznania oraz osób, które chcą skorzystać z pomocy elektronicznej sprawiedliwości.

27.01.2010