Radcowie lepiej ubezpieczeni

Rynek

W roku 2011 każdy radca prawny będzie ubezpieczony na kwotę ok. 1,3 mln zł. Możliwe będzie też wykupienie polisy nadwyżkowej z sumą gwarancyjną sięgającą nawet 20 mln zł. Nowoczesny program...

06.12.2010

Zabieranie prawa jazdy za odmowę alimentów do TK

Prokurator generalny chce zakazać odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Resort pracy natomiast pracuje nad zmianą przepisów, która pozwoli gminom dalej je zatrzymywać....

06.12.2010

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

BHP

Praca operatora (kierowcy) wzka jezdniowego z napędem silnikowym wykonywana jest na terenie zakładu pracy, podczas transportu wewnątrzzakładowego i obsługi wzka, w tym: na drogach i placach...

06.12.2010

Lawina pozwów z administracji trafi do sądów pracy

Zamiast 10-proc. redukcji zatrudnienia w urzędach szykuje się lawina pozwów w sądach. W uchwalonej przez Sejm ustawie o zwolnieniach w administracji rządowej posłowie nie określili kryteriów...

06.12.2010

25 miliardów długu Polaków

Poziom zadłużenia Polakw wynisł w listopadzie 25,06 miliarda złotych i zwiększył się w ciągu ostatnich trzech miesięcy o przeszło 14% wynika z najnowszej 14. edycji raportu InfoDług, opublikowanego...

06.12.2010

Czytanie akt przedłuża procesy karne

Jutro, 7 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie dotyczące zasad odczytywania na rozprawie głównej protokołów przesłuchań świadków i oskarżonych w procesach...

06.12.2010

Polsko - niemieckie konsultacje ws. mediacji rodzinnych

Projekt porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych w sprawach rodzinnych omawiany ma byc w...

06.12.2010

BCC postuluje zmianę Kodeksu karnego skarbowego

Nowelizację Kodeksu karnego skarbowego, której celem miałoby być wyłączenie odpowiedzialności karnej tych przedsiębiorców, którzy z własnej woli uregulowali zobowiązania wobec Skarbu Państwa wraz z...

06.12.2010

Prawo do grobu, czyli jak ukraść miejsce pochówku

Sąd Najwyższy stwierdził, że prawo do grobu na charakter osobisty i majątkowy, ale nie jest prawem własności. Samo uiszczenie opłaty za grób nie ma wpływu na prawo do niego. Wyrok Sądu Najwyższego z...

05.12.2010

Od eksperta do partnera biznesowego

Rynek

Prawnik, który rozumie potrzeby swoich klientów, zarówno te indywidualne (jaki preferują styl kontaktu i sposób pracy, jakie są ich wartości, aspiracje i plany zawodowe), jak i systemowe (strategia...

04.12.2010

Od eksperta do partnera biznesowego

Rynek

Prawnik, który rozumie potrzeby swoich klientów, zarówno te indywidualne (jaki preferują styl kontaktu i sposób pracy, jakie są ich wartości, aspiracje i plany zawodowe), jak i systemowe (strategia...

04.12.2010