O nieprawidłowościach w stosowaniu procedury podatkowej

Prawnicy

Niekiedy stosowanie przepisów postępowania podatkowego przez administrację skarbową wypacza sens istniejących rozwiązań, a ich gwarancyjne znaczenie dla strony staje się iluzoryczne - twierdzi dr...

13.12.2010

Nadszedł czas na rozliczenie rachunku bankowego ZFŚS

Do końca roku firmy muszą rozliczyć odpisy i środki na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kwotę odpisów na ten cel ustala się na początku roku na podstawie przewidywanej w danym roku...

13.12.2010

Akt oskarżenia za picie alkoholu w ciąży

Gdyńska prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie kobiety, która będąc w ciąży, piła alkohol. Dziecko urodziło się w 30. tygodniu ciąży w stanie ciężkim, miało ponad cztery...

13.12.2010

Dzięki nowej ustawie bezpieczniej na stadionach

Poprawa bezpieczeństwa podczas imprez sportowych w Polsce jest zasługą obowiązującej od ponad półtora roku ustawy - uważa podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam...

13.12.2010

Jutro wyrok w sprawie Redwatch

We wtorek 14 grudnia w Sądzie Okręgowym w Wrocławiu ogłoszony zostanie wyrok w sprawie Redwatch, czyli autorów portalu internetowego, na którym opublikowana została lista osób, które ich zdaniem...

13.12.2010

Dane o ofiarach przemocy pod ochroną

Członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych, którzy mają pomagać ofiarom przemocy, muszą złożyć pisemne oświadczenia, że zachowają uzyskane dane w poufności....

13.12.2010

W Senacie kodeks wyborczy i finansowanie partii

Senat, który we wtorek rozpocznie czterodniowe posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją ustawy ograniczającej finansowanie partii politycznych oraz kodeksem wyborczym, zawierającym przepisy...

13.12.2010

Emeryt musi poświadczyć, że żyje

Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzenia własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczenia. Prościej mówiąc, musi on poświadczyć, że...

13.12.2010

Kancelaria połączy Dipservice i TonAgro

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy została wybrana jako doradca prawny przy projekcie tworzenia grupy kapitałowej nieruchomości Skarbu Państwa. Minister Skarbu chce sworzyć holding na bazie...

13.12.2010

Wójt nie odwoła się od decyzji SKO

Wójt, jako organ podatkowy nie ma możliwości zaskarżenia niekorzystnej dla gminy decyzji samorządowego kolegium odwoławczego naruszającej prawo. Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych...

13.12.2010

UOKiK: ponad 2 tys. klauzul niedozwolonych w rejestrze

Pasażer komunikacji miejskiej odpowiada za wadliwe działanie kasowników? Wszystkie prace studenta podczas nauki są własnością uczelni? Korzystając z siłowni, ćwiczysz na własne ryzyko, ponieważ klub...

13.12.2010