Posłanka Staroń z PO wygrała z "Rzeczpospolitą"

"Rzeczpospolita" ma przeprosić posłankę Lidię Staroń za nieprawdziwy zarzut, że "uwłaszczyła się" dzięki noweli Prawa spółdzielczego i wpłacić łącznie 90 tys. zł na cel charytatywny - orzekł we...

21.12.2010

Ugoda Alicji Tysiąc z "Gościem Niedzielnym"

Doszło do porozumienia między Alicją Tysiąc a Archidiecezją Katowicką - wydawcą tygodnika "Gość Niedzielny" i jego redaktorem naczelnym ks. Markiem Gancarczykiem - podał tygodnik w swoim najnowszym...

21.12.2010

Środowiskowe domy samopomocy uregulowane

Samorząd terytorialny

Funkcjonowanie środowiskowych domw samopomocy jednostek organizacyjnych mających za zadanie pomagać osobom upośledzonym w funkcjonowaniu w społeczeństwie zostało szczegłowo uregulowane w...

21.12.2010

Pełnomocnik nie zawsze dostanie wynagrodzenie

Rynek

Jedną z form pomocy prawnej udzielanej stronom postępowania sądowego jest ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Za udzieloną pomoc prawną otrzymuje on wynagrodzenie odpowiednio według zasad...

21.12.2010

USA: zakaz dyskryminacji w internecie

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commision - FCC) przyjęła we wtorek nowe reguły, zabraniające dostawcom internetu wszelkiej dyskryminacji, dotyczących treści i usług....

21.12.2010

NIK krytycznie o koncesjach na kopaliny

Braki kadrowe oraz niekompetencja urzędników to główne przyczyny nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK w efekcie kontroli udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, a także ustalania...

21.12.2010

Kara dla PZU Życie za sprzeczne z prawem umowy

Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania - uznała Prezes UOKiK i nałożyła na firmę karę w wysokości blisko 4 mln zł.

21.12.2010

Wigilijny śledzik ma związek z działalnością

Firma organizująca świąteczną imprezę nie musi odprowadzać VAT. Przyjęcie ma związek z działalnością firmy, ponieważ służy utrzymaniu dobrej atmosfery wśród pracowników. Z polskich przepisów wynika,...

21.12.2010