Ceny biletów lotniczych w rękach sądu

17 grudnia sąd zdecyduje, czy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, nadzorująca przestrzeń powietrzną kraju, będzie mogła podwyższyć opłaty za starty i lądowania samolotów. Od tego wyroku zależy...

07.12.2010

Już sześć stadionów identyfukuje kibiców

Na sześciu obiektach Ekstraklasy, m.in. Legii Warszawa, Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk wprowadzono już jednolity system identyfikacji kibiców. Rada Bezpieczeństwa Imprez...

07.12.2010

TK przypomina swój wyrok dot. subwencji dla partii

W kontekście toczącej się obecnie dyskusji na temat subwencjonowania partii politycznych pojawiają się nieścisłe informacje na temat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w tej dziedzinie - twierdzi...

07.12.2010

ETS o umowach konsumenckich w internecie

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w wydanym we wtorek wyroku, że samo posługiwanie się stroną internetową przez przedsiębiorcę nie powoduje że sporne sprawy będą rozstrzygane przez sądy...

07.12.2010

Chory na nowotwór obwinia komórkę

Prawnik chory na nowotwór mózgu żąda zadośćuczynienia pieniężnego i renty od znanego producenta i dystrybutora telefonów komórkowych....

07.12.2010

Polsko-rosyjskie memorandum o współpracy prokuratur

Sformalizowanie polsko-rosyjskiej pomocy prawnej, ustanowienie osób odpowiedzialnych za kontakty i możliwość organizowania konferencji i wymiany doświadczeń - to zapisy polsko-rosyjskiego memorandum...

06.12.2010

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

BHP

Praca operatora (kierowcy) wzka jezdniowego z napędem silnikowym wykonywana jest na terenie zakładu pracy, podczas transportu wewnątrzzakładowego i obsługi wzka, w tym: na drogach i placach...

06.12.2010

Nadpłacone składki - jak będzie można je odzyskać?

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na nowo regulować zasady zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek. Zasady te będą podobne do tych, ktre uprawniają...

06.12.2010

Radcowie lepiej ubezpieczeni

Rynek

W roku 2011 każdy radca prawny będzie ubezpieczony na kwotę ok. 1,3 mln zł. Możliwe będzie też wykupienie polisy nadwyżkowej z sumą gwarancyjną sięgającą nawet 20 mln zł. Nowoczesny program...

06.12.2010

Czytanie akt przedłuża procesy karne

Jutro, 7 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie dotyczące zasad odczytywania na rozprawie głównej protokołów przesłuchań świadków i oskarżonych w procesach...

06.12.2010

Fundacja Batorego: potrzebna strategia antykorupcyjna

Rząd powinien stworzyć długofalową strategię antykorupcyjną, w której nacisk zostanie położony przede wszystkim na edukację i prewencję - apeluje Fundacja Batorego, która w poniedziałek przedstawiła...

06.12.2010

Największy projekt Build to Suit w tym roku

Budownictwo

PointPark Properties realizuje pod Poznaniem największy projekt magazynowy build-to-suit w tym roku w Polsce. Firma głosiła właśnie podpisanie umowy najmu z z PF CONCEPT International na dzierżawę...

06.12.2010