Sporządzenie testamentu w urzędzie gminy

Samorząd terytorialny

Kodeks cywilny pozwala na sporządzenie testamentu przed niektrymi funkcjonariuszami samorządowymi gminy, powiatu i wojewdztwa. Jest to tzw. testament allograficzny.

03.01.2011

Kancelarie jeszcze nie muszą mieć kas fiskalnych

Rynek

W stosunku do stanu prawnego obowiązującego w roku 2010, przepisy wchodzącego 1 stycznia 2011 r. w życie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

03.01.2011

MEN w sprawie urządzeń higieniczno-sanitarnych

BHP

Z początkiem nowego roku szkolnego przepis 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i...

03.01.2011

Więcej skazanych w Systemie Dozoru Elektronicznego

Kolejnych 2 tys. skazanych będzie mogło od początku roku odbywać karę w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). Działalność systemu rozszerzono o apelacje: poznańską, gdańską i rzeszowską oraz Sąd...

03.01.2011

Wolne stanowiska komorników sądowych w Polsce

W ciągu miesiąca od dnia 31 grudnia 2010 r. do Prezesów Sądów Apelacyjnych w Gdańsku i Katowicach można składać wnioski o powołanie na stanowiska komorników sądowych odpowiednio przy Sądzie Rejonowym...

03.01.2011

Łatwiej o licencję syndyka

Prawnicy

Zwiększenie dostępności do zawodu syndyka poprzez uproszczenie zasad składania egzaminu przez osoby ubiegające się o licencję syndyka stanowi główny cel obowiązującej od Nowego Roku nowelizacji...

03.01.2011

Proces przeciwko Apple, Facebook i Google

Steve Allen, współzałożyciel Microsoftu twierdzi, że Apple, Facebook i Google naruszają, należący do jego spółki, system rekomendacji - odnajdywania i wyświetlania użytkownikom podobnych produktów....

03.01.2011

Zmiany w podatku VAT - nowe stawki

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany dotyczące podatku od towarw i usług. Zmiany związane z podniesieniem stawek podatku VAT przewidziane od dnia 1 stycznia 2011 r. oraz...

03.01.2011

Precedensowy spór o kłusownictwo pracownicze

Warszawski sąd wydał precedensowe orzeczenie w sprawie o tak zwane kłusownictwo pracownicze, czyli podkupienie i przejęcie pracowników konkurencyjnej firmy. Do czasu wydania ostatecznego wyroku,...

03.01.2011

Za trujące PCB grozi areszt. Nowe przepisy o odpadach

Środowisko

Tylko do końca 2010 r. można było usunąć i unieszkodliwić niebezpieczne związki PCB oraz urządzenia, ktre je zawierają. PCB od 1 stycznia 2011 r. stały się odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu...

03.01.2011

Dane podatników słabo chronione

Według Wojciecha Wiewiórowskiego, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, system informatyczny, w którym skarbówka gromadzi dane o kontrolowanych podatnikach, nie spełnia podstawowych...

03.01.2011

Nowe limity PIT, CIT i VAT

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe limity w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz w VAT. Limit dla małych podatników wynosi 4 736 000 zł, czyli o 331 tys. zł mniej niż w 2010 r. Zmniejszył się też...

03.01.2011

Wolne stanowiska komorników sądowych w Polsce

W ciągu miesiąca od dnia 31 grudnia 2010 r. do Prezesów Sądów Apelacyjnych w Gdańsku i Katowicach można składać wnioski o powołanie na stanowiska komorników sądowych odpowiednio przy Sądzie Rejonowym...

03.01.2011

Dla absolwentów prawa krótsze szkolenie w policji

Absolwenci, którzy skończą studia związane z prawem, administracją, bezpieczeństwem narodowym czy wewnętrznym i w ciągu roku zdecydują się wstąpić do policji, przejdą krótsze szkolenia podstawowe -...

03.01.2011