Pomoc dla powodzian bez VAT

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi powinna obejmować wszystkie podmioty, w tym także przedsiębiorców. W Ministerstwie Finansów jest projekt rozporządzenia w tej sprawie, ale zakłada on...

31.05.2010

Adwokatura preferuje małe izby?

Naczelna Rada Adwokacka zmieniła parytet, czyli liczbę delegatów na zjazd adwokatury, która ma przypadać na jednego członka izby. Warszawski adwokat Krzysztof Stępiński, który uważa, że ta zmiana...

31.05.2010

Wardyński i Wspólnicy kancelarią roku

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została uhonorowana prestiżowym międzynarodowym wyróżnieniem Chambers Europe Award for Excellence 2010 jako najlepsza polska firma prawnicza roku (National Law Firm...

31.05.2010

Adwokatura preferuje małe izby?

Naczelna Rada Adwokacka zmieniła parytet, czyli liczbę delegatów na zjazd adwokatury, która ma przypadać na jednego członka izby. Warszawski adwokat Krzysztof Stępiński, który uważa, że ta zmiana...

31.05.2010

Kiedy ekspert zostaje liderem

Rynek

Praktycznie codziennie doświadczam, jak dużym wyzwaniem dla poszczególnych osób i ich firm jest akceptacja faktu, że mapy świata skutecznego eksperta i skutecznego lidera są zupełnie różne....

31.05.2010

Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska

Środowisko

Analiza dotyczy opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Autor opisał charakter prawny przedmiotowej opłaty, zasady oraz organy uprawnione do jej nakładania, jak rwnież tryb dotyczący...

31.05.2010

Kiedy ekspert zostaje liderem

Rynek

Praktycznie codziennie doświadczam, jak dużym wyzwaniem dla poszczególnych osób i ich firm jest akceptacja faktu, że mapy świata skutecznego eksperta i skutecznego lidera są zupełnie różne....

31.05.2010

Unia chce podnosić wiek emerytalny

Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE podnoszenie wieku emerytalnego. Zdaniem KE okres emerytury nie powinien być dłuższy niż średnio jedna trzecia dorosłego życia mieszkańców UE.

30.05.2010

PE zbada skargę polskich gejów

Komisja petycji Parlamentu Europejskiego zajmie się w poniedziałek 31 maja br. skargą polskich gejów na dyskryminacyjne praktyki urzędów stanu cywilnego, które odmawiają im wydawania świadectw stanu...

30.05.2010

Ubezwłasnowolnieni mogą trafić do rejestru

Kontrahent lub bank mają prawo wiedzieć, czy strona ma pełnię praw. Eksperci proponujący zmiany w prawie rodzinnym chcą m.in. poprawić przepisy regulujące kwestie ubezwłasnowolnienia....

29.05.2010

Dezubekizacja wraca do Trybunału

Ustawą z 23 stycznia 2009 r. (tzw. ustawą dezubekizacyjną), określająca zasady obniżenia świadczeń emerytalnych w stosunku do byłych funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa,...

29.05.2010