Pełnomocnik nie zawsze dostanie wynagrodzenie

Rynek

Jedną z form pomocy prawnej udzielanej stronom postępowania sądowego jest ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Za udzieloną pomoc prawną otrzymuje on wynagrodzenie odpowiednio według zasad...

21.12.2010

USA: zakaz dyskryminacji w internecie

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commision - FCC) przyjęła we wtorek nowe reguły, zabraniające dostawcom internetu wszelkiej dyskryminacji, dotyczących treści i usług....

21.12.2010

Środowiskowe domy samopomocy uregulowane

Samorząd terytorialny

Funkcjonowanie środowiskowych domw samopomocy jednostek organizacyjnych mających za zadanie pomagać osobom upośledzonym w funkcjonowaniu w społeczeństwie zostało szczegłowo uregulowane w...

21.12.2010

Kara dla PZU Życie za sprzeczne z prawem umowy

Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania - uznała Prezes UOKiK i nałożyła na firmę karę w wysokości blisko 4 mln zł.

21.12.2010

Wigilijny śledzik ma związek z działalnością

Firma organizująca świąteczną imprezę nie musi odprowadzać VAT. Przyjęcie ma związek z działalnością firmy, ponieważ służy utrzymaniu dobrej atmosfery wśród pracowników. Z polskich przepisów wynika,...

21.12.2010

Zakazy obowiązujące radnych i skutki ich naruszenia

Samorząd terytorialny

Nowa kadencja samorządw niedawno się rozpoczęła, ale radni muszą dochować staranności, żeby się dla nich przedwcześnie nie zakończyła. Samorządowcw obowiązują rozsiane po rżnych ustawach liczne...

21.12.2010

NIK krytycznie o koncesjach na kopaliny

Braki kadrowe oraz niekompetencja urzędników to główne przyczyny nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK w efekcie kontroli udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, a także ustalania...

21.12.2010