Komisja popiera obie kandydatki na RPO

Obie kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich: Irena Lipowicz - rekomendowana przez PO i Zofia Romaszewska - rekomendowana przez PiS uzyskały pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i...

09.06.2010

Wymiar sprawiedliwości wciąż czeka na reformy

Prawnicy

O wymiarze sprawiedliwości zwykło się mówić albo dobrze, albo wcale, pomijając oczywiście tablomedialne doniesienia. Przyświeca temu założenie, że krytyka funkcjonowania sądownictwa nie służy jego...

09.06.2010

ETS: limitowanie cen za roaming jest legalne

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł 8 czerwca br., że Wspólnota Europejska miała prawo ustanowić limity opłat pobieranych przez operatorów telefonii komórkowej za połączenia roamingowe....

09.06.2010

Wymiar sprawiedliwości wciąż czeka na reformy

O wymiarze sprawiedliwości zwykło się mówić albo dobrze, albo wcale, pomijając oczywiście tablomedialne doniesienia. Przyświeca temu założenie, że krytyka funkcjonowania sądownictwa nie służy jego...

09.06.2010

Czy Sikh ma zdejmować turban do kontroli?

Polska straż graniczna podczas kontroli na warszawskim lotnisku Okęcie zażądała od Sikha, obywatela Wielkiej Brytanii, zdjęcia turbanu. Dla wyznawcy tej religi takie żądanie bez uzasadnienia to...

09.06.2010

Cztery stopnie w ocenie sędziego

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kolejną wersję przepisów regulujących zasady okresowej oceny pracy sędziów. Chce ich oceniać na czterech poziomach: wyróżniającym, zadowalającym,...

09.06.2010

Ochrona wierzyciela zgodna z konstytucją

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie ma wystarczających przesłanek do uprzywilejowania pozycji wierzyciela, który wytoczył powództwo przed ogłoszeniem upadłości względem pozostałych wierzycieli. -...

09.06.2010

Trybunał w Strasburgu odpłatny?

Projekt reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przewiduje m.in. wprowadzenie opłat za postępowanie przed Trybunałem, w tym opłaty w momencie składania skargi. - To może ograniczać prawo do...

09.06.2010

Nieważność czynności a odliczenie VAT

Polskie przepisy w zakresie podatku od towarw i usług, na mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) u.p.t.u., zakazują odliczania podatku na podstawie dokumentw potwierdzających czynności nieważne, tj....

08.06.2010

Trybunał zajmował się skargą 10 lat

Trybunał w Strasburgu uznał, że proces nieletniego zabójcy ministranta sprzed 13 lat był nieobiektywny. Skazany zabójca ma dostać 10 tys. euro odszkodowania. I będzie mógł walczyć o uniewinnienie....

08.06.2010

Urząd RPO nie dla prawnika?

Prawnicy

Rzecznik praw obywatelskich nie powinien być prawnikiem - twierdzi Zofia Romaszewska, kandydująca z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd. Zdaniem kandydatki ta funkcja powinna być pełniona...

08.06.2010