Gospodarka finansowa na nowo

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie określa zasady prowadzenia gospodarki finansowej istotne m.in. dla jednostek organizacyjnych tworzonych przez samorządy.

29.12.2010

CLP - nowe zasady klasyfikacji substancji i preparatów

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz...

29.12.2010

Tylko sąd obroni przed zwolnieniem urzędnika

Urzędnik, który został objęty 10-proc. redukcją zatrudnienia, może odwołać się od wypowiedzenia umowy do sądu pracy. Może kwestionować kryteria zwolnień i uzasadnienie wypowiedzenia....

29.12.2010

Przy kupnie kasy fiskalnej jest ulga podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy muszą kupić i stosować w prowadzonej firmie kasę fiskalną mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej przy jej kupnie przypomina w specjalnej broszurze resort finansów....

29.12.2010

Rząd nie poprze ustawy repatriacyjnej

Rząd krytycznie odnosi się do obywatelskiego projektu ustawy repatriacyjnej, nad którym obecnie trwają prace w Sejmie - wynika z projektu stanowiska rządu w tej sprawie. Jest przeciwny m.in....

29.12.2010

MZ: w 2009 r. zarejestrowano 538 aborcji

W 2009 r. zarejestrowano 538 aborcji: 510 zabiegów przeprowadzono z powodu upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu, 27 - w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jeden - ze...

29.12.2010

PO zamierza kontynuować ofensywę legislacyjną

Uchwalenie ustaw z tzw. ofensywy legislacyjnej, prezydencja Polski w UE, wygrana w wyborach parlamentarnych - to priorytety PO na 2011 rok. Plany rządu na najbliższe miesiące ma przed końcem roku...

29.12.2010