Odszkodowanie za błędne świadectwo pracy

Roszczenie o odszkodowanie z powodu niższej emerytury przyznanej wskutek błędnie wystawionego świadectwa pracy przedawnia się po 3 latach od dnia, w którym stało się ono wymagalne. Tak orzekł 19...

25.01.2011

Boni: głębsze reformy emerytalne za 15-20 lat

Szef zespołu doradców premiera Michał Boni powiedział we wtorek rano, że likwidacja przywilejów emerytalnych, czy podniesienie wieku emerytalnego kobiet to reformy, które trzeba w Polsce...

25.01.2011

Zakajew nie stawi się w sądzie, bo nie dostał wizy

Polska odmówiła wizy przebywającemu w Londynie Ahmedowi Zakajewowi, który wystąpił o nią, bo chciał w czwartek uczestniczyć w Warszawie swoim procesie ekstradycyjnym - powiedział jego obrońca...

25.01.2011

Mniej formalności w rozliczeniach z PFRON

Fundusz zwolnił niepełnosprawnych właścicieli firm uzyskujących refundację składek ZUS z comiesięcznego składania informacji o pomocy de minimis....

25.01.2011

Parki narodowe nie dbają o status swoich terenów

Aż 17,7 tys. ha obszarów chronionych w kraju nie zostało wpisanych do ksiąg wieczystych mówi Jacek Jezierski, prezes NIK. Podkreśla, że to może grozić niespodziewanymi roszczeniami wobec Skarbu...

25.01.2011

UOKiK: lasy ukarane za preferowanie klientów

Zasady sprzedaży drewna stosowane przez Lasy Państwowe mają charakter antykonkurencyjny - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję...

25.01.2011

Uczelnie nie dokumentują fakturą VAT

Rozliczenia uczelni współpracujących przy wydawaniu publikacji naukowych powinny być dokumentowane notą księgową, a nie fakturą VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 16 grudnia 2010...

25.01.2011

UZP przyśle maila o nowych zamówieniach

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił bezpłatną usługę e-mailowego powiadamiania zainteresowanych podmiotów o nowych zamówieniach publicznych, na podstawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie...

25.01.2011