Udział organizacji w systemie EMAS

Środowisko

Artykuł to zwięzły materiał dotyczący systemu ekozarządzania i audytu środowiskowego (EMAS). Tekst ten wyczerpująco opisuje zagadnienia związane z procesem rejestracji i uczestnictwem organizacji w...

28.06.2010

UE: Zwolnijcie statki powietrzne z VAT

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o zmianę przepisów krajowych niezgodnych z unijnymi dotyczącymi podatku VAT na statki powietrzne.

28.06.2010

Badania lekarskie pracowników

BHP

Obowiązek pracownika polegający na poddaniu się badaniom lekarskich, jest konkretyzacją ogólnego nakazu przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny.

28.06.2010

Radca nie zapłaci VAT od obrony z urzędu

Pomoc prawna wykonywana przez radcę prawnego z urzędu nie jest zleceniem udzielonym przez sąd. Dlatego radca prawny będący wspólnikiem spółki osobowej nie staje się podatnikiem VAT z tego powodu. Tak...

28.06.2010

14 konferencja Miasta w Internecie

Samorząd terytorialny

W dniach 23-25 czerwca 2010 r. w Zakopanem odbyła się już 14 konferencja Miasta w Internecie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rżnych środowisk, ale przede wszystkim samorządowcy.

28.06.2010

Prawidłowa stawka VAT dla wyrobów medycznych

Samo stwierdzenie, że urządzenia stanowią wyposażenie wyrobów medycznych i mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego, nie jest wystarczające dla stwierdzenia podstawy do zastosowania...

28.06.2010

UOKiK na tropie zmowy na rynku mobilnej TV

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie w sprawie ukarania Polskiej Telefonii Cyfrowej i Polkomtela. Firmom tym postawiono zarzut utrudniania przeprowadzenia kontroli podczas...

28.06.2010

Zły projekt ustawy o równym traktowaniu?

Przygotowany przez rząd projekt ustawy o równym traktowaniu nie przewiduje pełnego wprowadzenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy i nie wzmocni wystarczająco przestrzegania zasad równego...

27.06.2010

Konferencja o kondycji sędziów

Status sędziego w 20 lat po transformacji - to temat konferencji organizowanej w czwartek 1 lipca br. na Uniwersytecie Warszawskim przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS...

27.06.2010

Wojciech Wiewiórowski zadba o nasze dane osobowe

Prawnicy

Sejm powołał 25 czerwca br. Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Za głosowało 270 posłów, 22 było przeciw, 118 wstrzymało się od głosu. Kadencja...

26.06.2010

Mazowsze niejasno gra unijnymi funduszami

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na początku roku zapowiedziała konkurs na dotacje rozwojowe dla firm. Miał on być przeprowadzony w kwietniu i maju. W kwietniu podano zasady...

26.06.2010

Kancelaria z Krakowa najbardziej innowacyjna

Rynek

Rozstrzygnięty został organizowany przez Krajową Radę Radców Prawnych konkurs Innowacyjna Kancelaria 2010. Nagrodę główną, statuetkę Złotej Jaskółki otrzymała krakowska kancelaria Kubas Kos Gaertner...

26.06.2010

Im mniejsza firma, tym więcej problemów

Im mniejsza firma, tym mniejsze ma szanse na otrzymanie płatności pomimo prawomocnego wyroku sądowego. Z kolei 49 proc. tych, którzy otrzymali te płatności, czekało na nie ponad rok, a 16 proc. ponad...

26.06.2010

Kancelaria z Krakowa najbardziej innowacyjna

Rynek

Rozstrzygnięty został organizowany przez Krajową Radę Radców Prawnych konkurs Innowacyjna Kancelaria 2010. Nagrodę główną, statuetkę Złotej Jaskółki otrzymała krakowska kancelaria Kubas Kos Gaertner...

26.06.2010