Sytuacja na rynku pracy w marcu 2010 r.

HR

Według szacunkw stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.) wyniosła w marcu br. 12,9% i w porwnaniu do lutego br. spadła o 0,1 punktu procentowego. W...

27.04.2010

Prof. Wronkowska-Jaśkiewicz kandydatką do TK

Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz ma szansę zająć wakujące od początku marca stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziś jej kandydaturę oceniać będzie sejmowa komisja sprawiedliwości....

27.04.2010

Przechowywanie faktur

Na sprzedawcy zobowiązanym do wystawienia faktury VAT ciąży nie tylko obowiązek wystawienia faktury w co najmniej dwch egzemplarzach - oryginale i kopii. Powinien on także zatrzymać kopię faktury i...

27.04.2010

Gminy tworzą obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP

Samorząd terytorialny

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r. gminy przystąpiły do realizacji zadań...

27.04.2010

Rośnie budżet Unii

O prawie 13 procent wzrośnie finansowanie programów w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jest to największy wzrost w ramach pozycji projektu budżetu Unii Europejskiej na 2011 r

27.04.2010

Indywidualne nauczanie w szkołach artystycznych

Samorząd terytorialny

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształcić się będzie w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania...

27.04.2010

Porozumienie o pomocy rodzinom ofiar katastrofy

Adwokaci wraz z radcami prawnymi i notariuszami, przy udziale ministra sprawiedliwości będą udzielali bezpłatnej pomocy prawnej rodzinom ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Porozumienie w tej...

27.04.2010

Machina biurokracji przyspiesza

W ubiegłym roku uchwalono w Polsce 243 ustawy i ponad 1,4 tys. rozporządzeń. Część z nich powiększyła pakiet ok. tysiąca aktów prawnych, które powinien znać przedsiębiorca, żeby prowadzić biznes w...

27.04.2010