Kancelaria chce od Budimexu 90 mln zł

Kancelaria radców prawnych Iurator z Katowic reprezentuje spółkę, która domaga się od giełdowego Budimexu 90 mln złotych zaległych kar umownych. Budimex uważa roszczenie za bezzasadne....

11.01.2011

Prokuratura: wydziały do spraw, których nie ma

We wszystkich prokuraturach apelacyjnych w Polsce powstały wydziały zajmujące się ocenami okresowymi prokuratorów. Tyle, że nie bardzo wiadomo po co, bo oceny okresowe w prokuraturach na razie nie...

11.01.2011

Żeby wnieść odwołanie trzeba wykazać szkodę

Dla przyznania odwołującemu prawa do wniesienia odwołania konieczne jest, aby odwołujący wykazał, że łącznie spełnione zostały przesłanki uznania jego prawa do wnoszenia odwołania, tj. odwołujący ma...

11.01.2011

Inspektor nie zawsze może być pełnomocnikiem wójta

Powierzenie funkcji pełnomocnika do spraw, które mieszczą się w zakresie kompetencji wójta związanych z prowadzeniem określonych spraw gminy, pełnomocnikowi - pracownikowi urzędu na stanowisku...

11.01.2011

Graś: nie likwidujemy ulgi zdrowotnej

Rzecznik rządu Paweł Graś zapewnił, że w rządzie nie ma i nie będzie planów likwidacji ulgi podatkowej związanej ze składką zdrowotną. Według niego, minister pracy Jolanta Fedak została źle...

10.01.2011

Uproszczenie rozliczeń w zakresie podatku VAT

Od 1 stycznia 2011 r. wprowadzone zostały rozwiązania zmierzające przede wszystkim do uproszczenia rozliczeń w zakresie podatku od towarw i usług, przy jednoczesnym umożliwieniu podatnikom wyboru...

10.01.2011

Kontrowersje w sprawie e-faktury

Od początku roku możemy wysyłać faktury mailem. Tymczasem już pojawiają się poważne wątpliwości, czy najpopularniejszy format zapisu dokumentów - PDF - może być używany przy takim przesyłaniu faktur.

10.01.2011

Niemieccy adwokaci robią specjalizacje

Rynek

Jedną z najważniejszych zmian, mających na celu poprawę standardów świadczenia usług prawnych, w Niemczech jest wprowadzona tam możliwość specjalizacji dla każdego adwokata. W związku z tym istnieje...

10.01.2011

Nadchodzą kontrole

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzenie blisko 300 kontroli. Większość z nich dotyczyć będzie wykonania budżetu państwa, jednak wiele spośrd planowanych działań obejmie swym zakresem rwnież...

10.01.2011

SN: prezes spółki zapłaci zaległe składki ZUS

Członek zarządu odpowiada za długi składkowe spółki, jeśli egzekucja, jaką przeciwko niej prowadził ZUS, okazała się bezskuteczna. Jest taka, gdy zakład w postępowaniu upadłościowym nie odzyska...

10.01.2011

Teresa Romer: sędziowie nie powinni bać się zmian

Prawnicy

Uważam, że sędziowie powinni podlegać ocenom. Prezentuję ten pogląd od dawna i podkreślam, że to nie jest ani nowość ani jakiś wyjątek. Sędziowie są poddawani ocenom w większości krajów europejskich,...

10.01.2011

Nagrody dla liderów

Samorząd terytorialny

Nawet do 8500 zł mogą otrzymać zwycięzcy konkursu EUROLIDER 2011 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Termin zgłaszania kandydatw upływa 18 lutego 2011 r.

10.01.2011