Jest nowa strategia energetyczna UE

Środowisko

Komisja europejska przedstawiła nową strategię dotyczącą konkurencyjnej, zrwnoważonej i bezpiecznej energii. W komunikacie Energia 2020 określono priorytety w zakresie energii na najbliższe 10 lat i...

15.11.2010

Wstrzymanie publikacji zmniejszy ochronę prawną

Wprowadzenie ograniczenia czasowego przy orzekaniu sądowego zakazu publikacji pogorszy sytuację osób, których dobra osobiste są naruszane. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pomija to, że długość...

15.11.2010

W tym tygodniu protesty prokuratorów i sędziów

Wzmocnienie pozycji prokuratora generalnego i zwiększenie wynagrodzeń prokuratorów - to główne postulaty protestu zapowiedzianego od wtorku przez prokuratorskie związki i stowarzyszenia. Oddzielny...

15.11.2010

Partnerstwo publiczno-prywatne w telekomunikacji

Samorząd terytorialny

Urząd Komunikacji Elektronicznej na swojej stronie internetowej zamieścił wyjaśnienia w sprawie zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do projektw budowy sieci...

15.11.2010

Powstanie projekt rozbudowy sądów w Bydgoszczy

Około 600 tys. zł na prace projektowe rozbudowy sądów: okręgowego i rejonowego w Bydgoszczy zostanie w przyszłym roku przekazanych z budżetu państwa - poinformował w poniedziałek minister...

15.11.2010

Sprawozdania budzetowe jeszcze według starych zasad

Według nowych, czy starych zasad, powinny zostać sporządzone sprawozdania finansowe za rok 2010? Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nowe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do ewidencji zdarzeń...

15.11.2010

RPO zajmie się sprawą zatrzymania Biedronia

Rzecznik Praw Obywatelskich zbada sprawę zatrzymania przez policję podczas czwartkowej manifestacji Roberta Biedronia - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe RPO. Sprawę wyjaśnia też Komenda...

15.11.2010

Potrzebna ustawa ws. bezpieczeństwa na stokach

Potrzebna jest ustawa, która określi obowiązki narciarza i uprawnienia, jakie na stokach mają policja, służby ratownicze i właściciele wyciągów - powiedział w poniedziałek w Zakopanem komendant...

15.11.2010

Egzaminy na doradcę podatkowego

Termin składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego wraz z wykazem wymaganych dokumentw, termin i sposb uiszczania opłaty egzaminacyjnej, sposb organizowania i regulamin...

15.11.2010

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca albo...

15.11.2010

Fundacja Helsińska: wciąż dużo rasizmu w Polsce

"Czarnuch", "czarna małpa", "asfalt", "bambo", "goryl", "żółtek" - takie słowa, jak wynika z najnowszych badań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, codziennie słyszą migranci i cudzoziemcy w Polsce....

14.11.2010

W Poznaniu o wolności sumienia i wyznania

Prawne granice wolności sumienia i wyznania będą tematem konferencji organizowanej 29 listopada br. w Poznaniu przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN i Zakład Praw Człowieka Uniwersytetu...

14.11.2010