Sędziowie jutro rozpoczynają protest

W wielu sądach w kraju nie będzie jutro rozpraw. To efekt ogłoszonej na 18 i 19 listopada przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia akcji protestacyjnej pod hasłem: dni bez wokand. Wczoraj...

17.11.2010

UZP wyjaśnia, jak zamawiać usługi szkoleniowe

Przy udzielaniu zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi edukacyjne lub szkoleniowe częstym problemem zamawiających jest prawidłowe ustalenie zakresu (przedmiotu) udzielanych zamówień, w...

17.11.2010

Pozew za wpis na czarną listę wykonawców

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wpisał już na listę nierzetelnych wykonawców dziesięć firm. Na listę można trafić już za szkodę, której wartość wyniosła zaledwie złotówkę, a firmy nie mają drogi...

17.11.2010

MF: jest impreza integracyjna, jest podatek

Resort finansów stanowczo potwierdza, że u pracowników, dla których pracodawca organizuje imprezę integracyjną, powstaje przychód ze stosunku pracy....

17.11.2010

Resort sprawiedliwości promuje mediacje

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało w ogromnym nakładzie 500 tys. egzemplarzy informator pt.Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem...

17.11.2010

Wardyński wspiera Dni Marketingu Sportowego

Rynek

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest partnerem merytorycznym IX Dni Marketingu Sportowego - Międzynarodowego Spotkania Sportu i Biznesu, które odbędzie się w dniach 18-19 listopada br. w Centrum...

16.11.2010

Uczniowie i nauczyciele dokładnie spisani

Samorząd terytorialny

Rada Ministrw planuje unowocześnić System Informacji Oświatowej. Zmiany miałyby objąć sposb prowadzenia ewidencji, co wpłynie m.in. na wysokość przyznawanej samorządom części oświatowej subwencji...

16.11.2010

Co po wyborach?

Samorząd terytorialny

Kiedy opadną emocje związane z kampanią wyborczą, głosowaniem i ogłoszeniem wyniku wyborw, należy zainaugurować prace nowo wybranych organw jednostek samorządu terytorialnego. Początek działalności...

16.11.2010