Więźniowie będą pracować społecznie w lasach

Więźniowie będą pracować społecznie w lasach; dzięki temu uda się zaoszczędzić nawet kilka milionów zł z budżetu Lasów Państwowych na ten cel. W środę zostało podpisane porozumienie w tej sprawie z...

21.07.2010

Kary dla ubezpieczycieli opóźniających odszkodowania

Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wypadku. W przypadku rozwiązania umowy mamy prawo do zwrotu nadpłaconej składki. To podstawowe prawa ubezpieczonych, o których...

21.07.2010

Podatnik dostanie odsetki od odsetek za zwłokę

Pozbawienie podatnika oprocentowania od kwoty wpłaconej na poczet odsetek za zwłokę od nienależnej zaległości podatkowej uiszczonej na podstawie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej narusza...

21.07.2010

GIODO sprawdza Naszą Klasę

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z urzędu zajął się nowym regulaminem korzystania z portalu społecznościowego nasza-klasa.

21.07.2010

Bezpodstawna skarga może być kosztowna

Roszczenie w sprawie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie będzie zwolnione z sądowych opłat, jeśli jest oczywiście niesłuszne Tak wynika z uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy 13 lipca...

21.07.2010

Zmowy cenowe w internecie

Choć zmowy cenowe są nielegalne, w polskim internecie to norma. UOKiK sprawdza kilka doniesień o takich praktykach.

21.07.2010

Ruszył portal internetowy „e-Sprawiedliwość”

Prawnicy, notariusze i sędziowie mogą uzyskać dostęp do prawnych baz danych, skontaktować się za pomocą sieci sądowych z osobami wykonującymi ten sam zawód w innych państwach członkowskich i znaleźć...

21.07.2010

Pozew zbiorowy 378 pacjentów

Grupa 378 pacjentów zarażonych m.in. wirusem żółtaczki w placówkach opieki zdrowotnej, złoży w środę do warszawskiego Sądu Okręgowego pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa....

20.07.2010

Nie ma ucieczki od e-usług

Rynek

Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy jednak internetu trzeba się naprawdę bać? Czy może warto dostrzec w rozwoju nowych technologii i...

20.07.2010

Sąd: sejmik może zlikwidować szpital

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił 19 lipca br. skargi wojewody i związków zawodowych na uchwałę radnych sejmiku, którzy zgodzili się na likwidację pediatrii w szpitalu wojewódzkim...

20.07.2010

Zwrot opłaty skarbowej

Przedmiotem opłaty skarbowej przede wszystkim jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia, czy też zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Z uwagi...

20.07.2010

Nowe fakty do zarejestrowania w spisie wyborców

Samorząd terytorialny

W spisie wyborcw trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania. Odnotowany zostanie też wybr obwodu głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego.

20.07.2010

Kiedy gmina może zakręcić kran?

Samorząd terytorialny

Przeciągające się upały oraz widmo suszy mogą spowodować utrudnienia w dostawach wody. Organy gminy nie są bezradne w takich sytuacjach i w celu zaspokajania potrzeb mieszkańcw mogą wydać przepisy...

20.07.2010

Nie ma ucieczki od e-usług

Rynek

Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy jednak internetu trzeba się naprawdę bać? Czy może warto dostrzec w rozwoju nowych technologii i...

20.07.2010

Ustawa planistyczna w Trybunale Konstytucyjnym

Samorząd terytorialny

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dzisiaj wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją fragmentu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

20.07.2010