Odszkodowanie za błędne świadectwo pracy

Ubezpieczenia społeczne

Roszczenie o odszkodowanie z powodu niższej emerytury przyznanej wskutek błędnie wystawionego świadectwa pracy przedawnia się po 3 latach od dnia, w ktrym stało się ono wymagalne. Tak orzekł 19...

26.01.2011

Rolnictwo musi oszczędzać wodę. Ceny mogą spadać.

Środowisko

Rolnictwo stanowi znaczne i rosnące obciążenie dla zasobw wody w Europie, zagrażając niedoborem wody i niszczeniem ekosystemw. Do osiągnięcia zrwnoważonego korzystania z wody konieczne jest...

26.01.2011

Firmy podszywają się pod Monitor Sądowy i Gospodarczy

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega: na rynku pojawiły się podmioty, które przybrały nazwy podobne do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Próbują one wyłudzać pieniądze od przedsiębiorców, wysyłając...

26.01.2011

Polska palestra w obronie adwokatów z Białorusi

Prawnicy

Działania białoruskich władz wobec adwokatów broniących opozycjonistów godzą w prawo do obrony i sądu, a także w niezależność adwokatury alarmuje Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie...

26.01.2011

Współpraca j.s.t. z organami kontroli skarbowej

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Finansw przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wspłdziałania organw kontroli skarbowej oraz inspektorw i pracownikw m.in. z organami administracji samorządowej i...

26.01.2011

Wypadek stażysty

BHP

Wypadek przy pracy świadczonej na innej podstawie niż stosunek pracy Za wypadek przy pracy stażysty zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadkw...

26.01.2011

Patrzeć uważnie na stadiony

Samorząd terytorialny

Szczegłowe wymagania dotyczące rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie imprez masowych (zwłaszcza na stadionach) oraz zasady przechowywania danych określa nowe rozporządzenie MSWiA.

26.01.2011