Wywłaszczenie wciąż bez wyroku

Strony mogą dowolnie kształtować umowy zawarte między sobą, wtedy mamy do czynienia z umowami nienazwanymi. Jeśli chcą dokonać przysporzenia muszą określić przyczynę zawarcia umowy, a nie jest nią...

28.01.2011

Przyszedł czas na złożenie ZUS IWA za 2010 r.

Ubezpieczenia społeczne

31 stycznia 2011 r. mija termin na złożenie informacji do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA, za 2010 r. Obowiązek podania danych w tej formie dotyczy płatnikw składek, ktrzy...

28.01.2011

Błąd w obliczeniu ceny a omyłka rachunkowa

Przez błąd w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych w związku z art. 84 k.c., należy rozumieć błąd w oświadczeniu woli, a zatem taki sposób obliczenia ceny, który...

28.01.2011

Prywatyzacja pracownicza nie jest zagrożona

HR

Idea prywatyzacji pracowniczej w Polsce nie jest w żaden sposb zagrożona - ocenił w czwartek wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz. Dodał jednak, że spłki pracownicze muszą na rwnych prawach...

27.01.2011

Zamiast resortowej - wewnętrzna kontrola skarbowa

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej, w miejsce kontroli resortowej jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi...

27.01.2011

Zawieszenie adwokata sprzeczne z konstytucją?

Prawnicy

Zawieszenie w wykonywaniu zawodu adwokata w związku z podejmowaniem przez niego czynności w zakresie pełnomocnictwa na etapie postępowania przygotowawczego może być sprzeczne z konstytucją - uważa...

27.01.2011