Po rozliczeniu wpłat nadwyżka na remonty

Zaliczki mogą zasilić fundusz remontowy. Wspólnota nie musi zwracać mieszkańcom nadpłaty. Wyrok SN sprzyja płynności finansowej wspólnot mieszkaniowych....

01.02.2011

Dywidenda rzeczowa bez VAT

Spółka wypłacająca dywidendę niepieniężną nie ma obowiązku naliczać podatku od wartości wypłaty. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 stycznia 2011 r., rozpatrując...

01.02.2011

Sporadyczna sprzedaż na aukcji internetowej bez PIT

Osoba, która okazjonalnie sprzedawała rzeczy na aukcjach internetowych, nie będzie płacić podatku PIT, jeśli do czasu sprzedaży była ich właścicielem dłużej niż sześć miesięcy....

01.02.2011

Odszkodowanie dla rodzin ofiar z MTK wypłaci spółka

Dlaczego Skarb Państwa nie przedstawił propozycji ugodowych rodzinom ofiar zawalenia się hali MTK? W roku 2006, kiedy doszło do zawalenia się hali MTK, nie obowiązywał jeszcze art. 446 § 4 kodeksu...

01.02.2011

Bruksela chce usprawniać zamówienia publiczne

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Zieloną Księgę w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych. Określono w niej szereg kluczowych obszarów, w których...

01.02.2011

Bruksela sprawdzi działanie dyrektywy usługowej

Komisja Europejska zamierza sprawdzić, czy jednolity rynek funkcjonuje w praktyce. W latach 2011 i 2012 Komisja przeprowadzi kontrolę jakości jednolitego rynku usług z perspektywy użytkowników....

01.02.2011

Jak będzie działał Rejestr

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodw Osobistych.

31.01.2011

Komornik niekoniecznie z konkursu

Minister sprawiedliwości może przenosić komornika na nowo utworzone stanowiska bez obwieszczenia w Monitorze Polskim. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Rady Izby...

31.01.2011

Podwójne zarobki w GUS

Samorząd terytorialny

Kancelaria Premiera skontrolowała Główny Urząd Statystyczny. Efekt? Miażdżący raport i doniesienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego - ustaliła Rzeczpospolita.

31.01.2011

Marcin Radwan- Röhrenschef rozwija swą kancelarię

Od 1 stycznia 2011 do kancelaria Röhrenschef (na zdjęciu) stała się spółką komandytową z adw. Bartoszem Piechotą i r.pr. Katarzyną Petruczenko jako młodszymi wspólnikami. Zespól kancelarii składa się...

31.01.2011

Alarm bombowy w sądzie z więziennego telefonu

25-letni mężczyzna, odbywający karę więzienia za rozbój, okazał się sprawcą fałszywego alarmu bombowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Grozi mu grzywna i przedłużenie odsiadywanego wyroku poinformował...

31.01.2011