Lawina pozwów z administracji trafi do sądów pracy

Zamiast 10-proc. redukcji zatrudnienia w urzędach szykuje się lawina pozwów w sądach. W uchwalonej przez Sejm ustawie o zwolnieniach w administracji rządowej posłowie nie określili kryteriów...

06.12.2010

Skutki podatkowe wywłaszczenia nieruchomości

Budownictwo

Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności nieruchomości. Odbywa się to bądź w trybie przymusowym (wywłaszczenie), bądź na drodze negocjacji...

06.12.2010

Kolejne obciążenia finansowe dla samorządów

Samorząd terytorialny

Do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach...

06.12.2010

Czytanie akt przedłuża procesy karne

Jutro, 7 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie dotyczące zasad odczytywania na rozprawie głównej protokołów przesłuchań świadków i oskarżonych w procesach...

06.12.2010

25 miliardów długu Polaków

Poziom zadłużenia Polakw wynisł w listopadzie 25,06 miliarda złotych i zwiększył się w ciągu ostatnich trzech miesięcy o przeszło 14% wynika z najnowszej 14. edycji raportu InfoDług, opublikowanego...

06.12.2010

UOKiK: trzy postępowania w sprawie zmów cenowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania, mające wyjaśnić, czy firmy Inco-Veritas, Akuna Polska i Scotts Poland ustalały z dystrybutorami swoich produktów ceny ich dalszej...

06.12.2010

Kredyt podatkowy nie działa

Z kredytu podatkowego w ubiegłym roku skorzystał tylko jeden podatnik PIT i trzech podatnikw CIT. Z preferencji tej nie skorzystał żaden z podatnikw ryczałtu od przychodw ewidencjonowanych. Według...

06.12.2010

Kredyt podatkowy to pomyłka

Z kredytu podatkowego w ubiegłym roku skorzystał tylko jeden podatnik PIT i trzech podatników CIT. Z preferencji tej nie skorzystał żaden z podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W...

06.12.2010

Polsko - niemieckie konsultacje ws. mediacji rodzinnych

Projekt porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych w sprawach rodzinnych omawiany ma byc w...

06.12.2010

Unijny nakaz dochodzeniowy ułatwi zbieranie dowodów

Komisja Europejska pracuje nad Europejskim Nakazem Dochodzeniowym w sprawach karnych. Celem instrumentu jest stworzenie kompleksowego mechanizmu, służącego uzyskiwaniu w ramach postępowania karnego...

06.12.2010

Unia chce rozmawiać z USA o ochronie danych

Ministrowie sprawiedliwości UE zatwierdzili decyzję o rozpoczęciu rozmów pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy o ochronie danych osobowych przy współpracy w dziedzinie...

06.12.2010

Ministrowie Polski i Rosji rozmawiali o współpracy

Polsko - rosyjska współpraca w sferze prawnej była w tym roku bardzo owocna - ocenili zgodnie ministrowie sprawiedliwości obu państw. Spotkanie ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z Aleksandrem...

06.12.2010