Łatwiej uzyskać spadek z zagranicy

Polskie stwierdzenie nabycia spadku wywoła skutki we wszystkich krajach UE. O spadku zadecyduje sąd państwa, w którym ostatnio mieszkał spadkodawca. Będzie można wybrać prawo ojczyste jako właściwe...

15.02.2011

Europosłowie przeciwko cenzurze internetu

W poniedziałek wieczorem podczas głosowania w Parlamencie Europejskiem z projektu Komisji Europejskiej wypadło obowiązkowe blokowanie stron z pornografią dziecięcą. W zamian europosłowie wprowadzili...

15.02.2011

Audyt bezpieczeństwa w ponad 1400 e-sklepach

Zakończyła się faza rejestracji firm do konkursu promującego dobre praktyki w handlu elektronicznym. Ponad 1400 przedsiębiorstw stara się o tytuł Bezpiecznego eSklepu, który świadczyć będzie o...

15.02.2011

Mimo oszustw kontrahenta możliwa stawka zerowa

Firma może odliczyć podatek, jeśli prawidłowo sprawdzi swojego partnera handlowego z zagranicy. Nawet jeżeli ten nie zapłaci daniny w swoim kraju. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

15.02.2011

Kasację wnosi prezydent miasta a nie rada

Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze służy gminie a gminę (także przed sądem) reprezentuje wójt (burmistrz, prezydent). Tym samym skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego a następnie skargę...

15.02.2011

Po chorobowym może być krótszy urlop

Pracownicy na zwolnieniach lekarskich i młode matki mogą stracić po powrocie do pracy część wolnego. Tak przewidują rozesłane do związków zawodowych i pracodawców w całej Unii Europejskiej założenia...

15.02.2011

PE przeciwko harmonizacji wieku emerytalnego w UE

Parlament Europejski jest za podnoszeniem wieku emerytalnego, ale przeciw jego harmonizacji w UE, gdyż tzw. oczekiwana długość życia jest różna w krajach UE. Popiera dwufilarowe systemy emerytalne i...

15.02.2011

Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Budownictwo

Autorzy komentarza analizują przypadki, w ktrych zachodzi konieczność zajęcia psa drogowego w trakcie realizacji budowy. Opisują cały tryb postępowania z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, jak...

14.02.2011

Za 10 lat koniec z tanim budowaniem

Budownictwo

2021 będzie rokiem, w ktrym zacznie obowiązywać dyrektywa Unii Europejskiej zobowiązująca kraje członkowskie do nie zezwalania na budowę domw nieposiadających systemw korzystających z odnawialnych...

14.02.2011

Orlen i Lotos ukarane za zmowę

PKN Orlen i Grupa Lotos zawarły niedozwolone porozumienie polegające na wspólnym zakończeniu produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95. Decyzję UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny, Który...

14.02.2011