Radny, sołtys i inkasent podatków w jednym

Nie ma prawnych przeszkód, by radny, który jednocześnie jest sołtysem, pełnił funkcję inkasenta podatków lokalnych. Opinię taką przedstawił Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu....

17.02.2011

Podkomisja za zawieraniem przez apteki umów z NFZ

Projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wchodzi w skład pakietu ustaw zdrowotnych, przygotowanego przez rząd.

17.02.2011

RPP: Winiecki poprze wniosek o podwyżkę stóp

Członek Rady Polityki Pieniężnej Jan Winiecki powiedział w czwartek w radiu TOK FM, że jeśli na marcowym posiedzeniu padnie wniosek o podwyżkę stp procentowych, to ją poprze....

17.02.2011

Certyfikat antykorupcyjny dla Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów "systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym", przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - poinformowała w...

17.02.2011

Dziś Komisja Trójstronna oceni projekt zmian w OFE

W czwartek minister Michał Boni przedstawi Komsji Trójstronnej informację na temat konsultacji społecznych projektu ustawy zmian w systemie emerytalnym. Konsulatcje międzyresortowe zakończyły się w...

17.02.2011