Elektorzy wskażą kandydatów do TK?

Wraca propozycja zmian w doborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie SLD chcą, by nowe Kolegium Elektorów wskazywało Sejmowi kandydatów do TK spośród doktorów prawa lub sędziów z...

09.07.2010

Nie tak łatwo ZUS umorzy zaległości

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest terminowe i prawidłowe uiszczanie składek. Kiedy brakuje mu środków, aby się wywiązać z tej powinności, może wnioskować o raty lub odroczenie płatności. Tylko...

09.07.2010

Dużo odwołań do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w okresie od 29 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesionych 679 odwołań odnośnie postępowań wszczętych...

09.07.2010

Senat zatwierdził wybór Ireny Lipowicz na RPO

Senat zatwierdził w czwartek 8 lipca br. wybór Ireny Lipowicz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą głosowało 57 senatorów, 21 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu....

08.07.2010

Spór o tajemnicę zawodową prawników

Prawnicy

Wkrótce Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy z prawa do tajemnicy zawodowej mogą korzystać jedynie prawnicy, którzy pracują w zewnętrznej kancelarii. Rzecznik generalny ETS, który...

08.07.2010

Rząd wraca do sprawy płatnych autostrad

Rząd ma dziś rozpatrzyć projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie autostrad płatnych. Przygotowana przez resort infrastruktury propozycja zakłada, że w okolicach miast byłyby one bezpłatne.

08.07.2010

Zwołanie sesji na wniosek radnych

Samorząd terytorialny

Określenie sesji nadzwyczajnej nie jest określeniem ustawowym. Sesja nadzwyczajna jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym...

08.07.2010

Pierwsi prokuratorzy powołani na kadencję

W siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyła się 8 lipca br., uroczystość wręczenia pierwszych aktów powołania na stanowiska kadencyjnych prokuratorów rejonowych....

08.07.2010