Ewidencja kąpielisk według jednego wzoru

Samorząd terytorialny

Z dniem 17 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystanych do kąpieli...

05.05.2011

Nieobecność na egzaminie musi być usprawiedliwiona

Niestawienie się na części pisemnej egzaminu bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z jego niezaliczeniem. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w 2010 r. do części pisemnej państwowego egzaminu...

05.05.2011

Dotacja: tak, refundacja - już nie bardzo

Jednostki samorządu terytorialnego mogą dotować organizacje pożytku publicznego, ale refundowanie ich działań nie jest dopuszczalne w oparciu o treść ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

05.05.2011

Prokurator nie może składać fałszywych zeznań

Prokuratorowi przysługuje prawo do obrony, lecz od osoby publicznej, pełniącej zawód zaufania społecznego wymaga się więcej niż od przeciętnego obywatela. Składanie fałszywych zeznań przez...

05.05.2011

Ekosymbioza Polski ze Szwecją

Środowisko

Krl Szwecji prezentuje w Polsce skandynawską koncepcję ekologicznego miasta. Polacy podpatrują ekologicznych liderw i polecają swoje zielone perełki: technologie GreenEvo. Podczas warszawskiej...

05.05.2011

Asystenci tylko dla "wyższych" prokuratorów

Minister sprawiedliwości przygotowuje rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów...

05.05.2011

Coraz mniej finansistów oczekuje poprawy koniunktury

Coraz mniejszy odsetek finansistw, zatrudnionych w działających w Polsce instytucjach, oczekuje dalszej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce. Nadal zdecydowana większość uczestnikw badania IKEF...

05.05.2011

Kaucja i dozór zyskują na popularności

Sądy rzadziej stosują tymczasowe aresztowania. Areszt coraz częściej jest zastępowany poręczeniem majątkowym. Kaucje sięgają od kilkuset złotych do kilku milionów....

05.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski