TK: Komornicy sami płacą za przechowywanie akt

Rynek

Nieodpłatne archiwizowanie akt przez komorników i ponoszenie przez Krajową Radę Komorniczą kosztów z tym związanych jest zgodne z konstytucją stwierdził we wtorek 14 grudnia Trybunał Konstytucyjny. -...

15.12.2010

Największym projektom skrócono procedurę

Samorząd terytorialny

Rozszerzono katalog obiektw i robt budowlanych, w ktrych wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Pozwoli to przyspieszyć realizację wielu projektw przez...

15.12.2010

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BHP

Mimo, że zawartość planu BIOZ jest określona w przepisach, jednakże ich interpretacja oraz zastosowanie sprawia wiele problemów w praktyce. Niewłaściwie przygotowany plan BIOZ na budowie lub jego...

15.12.2010

RPO skarży Komisję Majątkowę do Trybunału

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o kościelno-rządowej Komisji Majątkowej. Według RPO, najwiekszym problem jest brak możliwości odwoływania...

15.12.2010

Wypadek pracownika tymczasowego

BHP

Jeżeli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, w którym został poszkodowany pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik powinien bezzwłocznie podjąć określone przepisami działania

15.12.2010

Zmiany w VAT na 2011

Jesień zwykle jest czasem zmian w podatkach. Pewna część podatnikw z napięciem oczekuje na planowane zmiany. Niestety zwykle bywa tak, że prace parlamentarne nad podatkami się przeciągają. Nie raz...

15.12.2010

Minister honoruje medalami zasłużonych adwokatów

Prawnicy

Znany łódzki adwokat Stanisław Maurer oraz rodzina zmarłego przed trzema laty byłego wicemarszałka Sejmu Andrzeja Kerna odebrali w poniedziałek w Łodzi Srebrne Medale Pamiątkowe Ministra...

14.12.2010

Policja wyrzuca na emeryturę ze względu na staż pracy

NSA przywrócił do służby policjantkę zwolnioną ze względu na to, że przepracowała już 30 lat, jednak resort spraw wewnętrznych nie planuje zmiany przepisów dyskryminujących policjantów. Związkowcy są...

14.12.2010