GPW uruchomiła oficjalny indeks obligacji skarbowych

Giełda Papierw Wartościowych, przy wspłpracy ze spłką BondSpot, uruchomiła w środę pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych w Polsce - Treasury BondSpot Poland Index (TBSP.Index) - poinformował...

16.02.2011

Więcej bezpieczeństwa przy "krótkiej sprzedaży"

Zwykle ludzie zyskują, gdy rynek idzie w grę. Ale są także tacy inwestorzy, ktrzy zyskują wtedy, gdy gospodarka ma kłopoty. Robią to za pomocą tzw. krtkiej sprzedaży i są dziś obarczani winą m.in....

16.02.2011

Dodatkowe 170 mln EUR na ochronę środowiska z UE

Środowisko

Przyznano dodatkowe 170 mln euro na działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w pierwszym priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko poinformował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w...

16.02.2011

Dyrektor szpitala uwolniony od zarzutu mobbingu

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu uniewinnił w środę dyrektora miejscowego szpitala od zarzutu naruszenia praw pracowniczych. Chodzi o byłą starszą inspektor do spraw administracyjnych, która miała być...

16.02.2011

Ugoda z pracownikami nie jest podstawą rozliczeń z ZUS

HR

Do obniżenia podstawy wymiaru składek i opłacenia należności wobec ZUS w niższej wysokości nie wystarczy ugoda spłki z pracownikami. Firma, ktra nie złożyła w ZUS na czas dokumentw korygujących...

16.02.2011