Trudna droga adwokata do urzędu sędziego

Prawnicy

Czy adwokat lub radca prawny może zostać sędzią? Tak, możliwość taką przewiduje dla przedstawicieli tych zawodów, ale także m.in. notariuszy, ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jednak...

05.08.2010

Prawa i obowiązki członka KRRiT

Ok. 9 tys. zł pensji, samochód służbowy oraz biuro mają członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W środę Sejm zakończył kompletowanie nowego składu KRRiT. Tworzą ją: Jan Dworak, Krzysztof...

05.08.2010

Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych

Samorząd terytorialny

Grne granice stawek kwotowych podatkw: od nieruchomości, od środkw transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psw będą w 2011 r. o 2,6% wyższe w stosunku do stawek...

05.08.2010

W Sejmie o projekcie noweli ustawy o CBA

Tylko PO opowiedziało się w środę w Sejmie za przyjęciem projektu noweli ustawy o CBA. Jest on realizacją wyroku TK z 2009 r., który zakwestionował niektóre zapisy ustawy, m.in. o gromadzeniu przez...

05.08.2010