Opłata produktowa

BHP

Jednym z wyzwań, przed jakimi stają wspłczesne gospodarki, jest stale rosnąca ilość rżnego rodzaju odpadw. Poprzez odzysk oraz recykling stają się one surowcami wtrnymi nadającymi się do ponownego...

23.02.2011

KE wraca do pomysłu ujednolicenia podstawy podatku CIT

W ramach przeglądu ułatwień dla małych i średnich firm w UE Komisja Europejska wróciła w środę do pomysłu ujednolicenia podstawy opodatkowania od firm CIT. Postulat znalazł się ostatnio w niemieckich...

23.02.2011

Rząd proponuje zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych

Likwidacja tzw. problemu podwjnego ubezpieczenia, nowy sposb liczenia zwrotu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC, a także możliwość wydrukowania potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia w formie...

23.02.2011

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o wsplne opodatkowanie dochodw małżonkw uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r., może złożyć jeden z małżonkw. Te i inne zmiany w zakresie podatku dochodowego wprowadziła ustawa z dnia 25...

23.02.2011

TK bada konstytucyjność stanu wojennego

W środę Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje wniosek b. Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego o uznanie za niekonstytucyjne dekretów Rady Państwa PRL o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r....

23.02.2011

Uprawnienia operatora wózka jezdniowego

BHP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) dalej...

23.02.2011

Skarga konstytucyjna na art. 212 kk

Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga konstytucyjna w sprawie Jana D. skazanego z art. 212 § 2 kodeksu karnego za wypowiedź opublikowaną bez jego wiedzy w prasie. Autorzy skargi twierdzą, że...

23.02.2011