Mniej nadzoru ministra nad prawnikami

Minister sprawiedliwości zachowa wyłącznie kompetencję do wydania polecenia wszczęcia dochodzenia przeciwko konkretnemu adwokatowi, radcy prawnemu lub aplikantowi. Nie będzie już mógł nakazać...

23.07.2010

Biegły uznaje oskarżonego winnym, sąd wydaje wyrok

Prawnicy

Biegła, której opinia stała się kluczowa dla skazania Krzysztofa S., z upływem czasu zyskiwała coraz większe przekonanie, co do tego, że pokrzywdzone były molestowane seksualnie. Nie przeprowadziła...

23.07.2010

RPO broni redaktora serwisu internetowego

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o kasację wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku, który umorzył postępowanie w sprawie Leszka Szymczaka, oskarżonego o bezpawne...

23.07.2010

Zła reforma emerytalna OPZZ. Dobra Jolanty Fedak

Rząd jest za odrzuceniem przez Sejm przygotowanego przez OPZZ projektu emerytalnego, który przewiduje możliwość przechodzenia na emeryturę po 35 lub 40 latach pracy, bez względu na wiek. Powód...

23.07.2010

Skarbówka kontroluje sprzedawców na Allegro

Urzędnicy z Dolnośląskiej Izby Skarbowej sprawdzają, czy najwięksi sprzedawcy z Allegro odprowadzają podatki. Chodzi o osoby, ktre zawierają powyżej tysiąca transakcji rocznie. Za pomocą specjalnego...

23.07.2010

Pracodawcy: za wysokie koszty odwołań od przetargów

Od 29 stycznia 2010 r., czyli od chwili wejścia w życie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przedsiębiorcy muszą mierzyć się z niekorzystnymi zasadami wnoszenia skarg i odwołań. Największym...

23.07.2010

Co przyniesie Rekomendacja "T"?

Budownictwo

Z początkiem sierpnia wchodzi w życie tzw. Rekomendacja T, ktra może obniżyć zdolność kredytową osb zdecydowanych na sfinansowanie zakupu za pomocą kredytu hipotecznego. Kredytobiorcom zostały już...

22.07.2010