Dowóz dzieci niepełnosprawnych wg Sądu Najwyższego

Samorząd terytorialny

Jeżeli dowożenie i opiekę dziecka niepełnosprawnego organizują rodzice, obowiązek gminy obejmuje zwrot kosztw przejazdu ucznia oraz opiekuna do wybranego ośrodka. Obowiązkw tych nie uchyla...

22.02.2011

Kąpielisko z profilu

Samorząd terytorialny

Profile wodne zawierające kompleksowe informacje m.in. o lokalizacji, jakości wd, potencjalnych źrdłach zanieczyszczeń oraz obecności fitoplanktonu, sinic i innych mikroorganizmw będą podstawowym...

22.02.2011

Poprawa koniunktury na rynku inwestycyjnym

Budownictwo

- Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej znajduje się w fazie ożywienia, jednakże jego poziom jest zrżnicowany w zależności od miejsca. Chorwacja, gdzie w 2010 roku dokonano...

22.02.2011

Minister chwali stowarzyszenie ELSA

Jesteście dla mnie ważnym partnerem. ELSA w swych szeregach grupuje często największych pasjonatów prawa na uczelniach. Dzięki wam możemy do nich dotrzeć powiedział we wtorek minister sprawiedliwości...

22.02.2011

Urzędnik poniesie odpowiedzialność

Samorząd terytorialny

Za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem noszącym znamiona rażącego naruszenia prawa urzędnik odpowie do wysokości dwunastokrotnego miesięcznego wynagrodzenia. Sprawę zbada najpierw...

22.02.2011