Pierwsza firma prawnicza na polskiej giełdzie

Rynek

Na warszawskim parkiecie jest jedna firma świadcząca usługi prawne. W czerwcu zakończyła się druga emisja akcji Grupy Prawno-Finansowej Causa SA. Było to na NewConnect, czyli tzw. alternatywnym...

22.07.2010

Deweloperzy nie znają zakazanych klauzul

Firmy budowlane płacą słone kary za naruszanie praw konsumentów. Spółdzielnia Nowy Prokocim z Krakowa ma zapłacić 63 tys. zł (odwołała się od decyzji do sądu), Univers Art 15 tys. zł, a spółdzielnia...

22.07.2010

Remonty i przeglądy budynków szkolnych cz. I

W komentarzu zostały przedstawione obowiązki dyrektora szkoły związane z dokonywaniem okresowych przeglądów stanu technicznego i sanitarnego obiektów szkolnych, w tym sprawdzenia stanu terenu wokół...

22.07.2010

Bankowcy chcą inwestować w budownictwo

Budownictwo

Związek Bankw Polskich opowiada się za stworzeniem kompleksowego programu rozwoju budownictwa. Bankowcy zwracają uwagę, że deficyt mieszkaniowy jest jedną z podstawowych barier cywilizacyjnych...

22.07.2010

Radcowie szukają wykładowców na aplikacje

W związku ze znacznym zwiększeniem się, po rekordowym naborze w 2009 roku, liczby uczestników aplikacji, samorząd radcowski zmuszony jest do powiększenia także grupy wykładowców prowadzących zajęcia...

22.07.2010

Fakultatywne unieważnienie postępowania

Prawo zamówień publicznych uprawnia zamawiającego do podjęcia suwerennej decyzji w przedmiocie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Może on (ale nie musi) unieważnić...

22.07.2010

Pierwsza firma prawnicza na polskiej giełdzie

Rynek

Na warszawskim parkiecie jest jedna firma świadcząca usługi prawne. W czerwcu zakończyła się druga emisja akcji Grupy Prawno-Finansowej Causa SA. Było to na NewConnect, czyli tzw. alternatywnym...

22.07.2010

Specjalny telefon dla ofiar handlu ludźmi

Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi prowadzi całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Do centrum mogą zgłaszać się pokrzywdzeni obywatele...

22.07.2010

Irena Lipowicz jest już rzecznikiem

Prawnicy

Prof. Irena Lipowicz złożyła w środę 21 lipca br. ślubowanie przed Sejmem i objęła tym samym oficjalnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą...

22.07.2010

Nowe przepisy o szkoleniach pełne pułapek

Pracodawcy mają problemy ze stosowaniem nowych przepisów o szkoleniu pracowników. Jeśli firmy zgodzą się na dokształcenie podwładnych, muszą udzielić im urlopów szkoleniowych. Pracownicy powinni z...

22.07.2010

KE za prawem do informacji w postępowaniach karnych

We Włoszech, po awanturze w barze, policja aresztuje niemieckiego turystę. Turysta nie zna języka włoskiego. Nie rozumie dlaczego został zatrzymany i o co się go oskarża. Następnie policjant wręcza...

22.07.2010