Wiecej ofert pracy dla prawników

Rynek

Specjaliści od windykacji i zamówień publicznych oraz znawcy prawa międzynarodowego to prawnicy najbardziej dziś poszukiwani. Już w ostatnim kwartale ubiegłego roku osoby poszukujące zatrudnienia w...

10.09.2010

Trybunał Konstytucyjny uchylił opłatę lotniczą

Trybunał Konstytucyjny wyeliminował z obrotu prawnego przepis nakładający opłatę lotniczą. Pobierał ją Urząd Lotnictwa Cywilnego za bliżej nieokreślone czynności urzędowe. Natomiast minister...

10.09.2010

Rząd chce wprowadzić nowe tryby prywatyzacji

Samorząd terytorialny

Usprawnienie i przyspieszenie procesu przekształceń własnościowych poprzez wprowadzenie nowych trybw prywatyzacji, jak rwnież rozszerzenie możliwości stosowania aukcji ogłoszonej publicznie...

10.09.2010

Andrzej Kalwas: chybiona reforma prawniczych egzaminów

Prawnicy

Pierwszy egzamin państwowy dla aplikantów radcowskich i adwokackich wykazał, że to, co państwowe,jest gorsze od samorządowego. Ministerstwo Sprawiedliwości obarcza winą samorządy zawodowe, a te...

10.09.2010

Konferencja w 20. rocznicę odrodzenia Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy był po 1989 r. jedynym organem sądowniczym, w którym całkowicie zerwano "ciągłość personalną" z czasów PRL. Wśród najważniejszych zmian z tych lat, gwarantujących pełną niezawisłość...

10.09.2010

Czarna lista dłużników lepsza niż komornik

Po wprowadzeniu nowego prawa dłużnicy umieszczeni w rejestrach spłacali swoje zobowiązania średnio po 12 dniach. Po niespełna trzech miesiącach od zmiany prawa już prawie 1000 osób odzyskało swoje...

10.09.2010

Majątki radnych bez publikacji

Związek Gmin Wiejskich przygotował propozycje zmian dotyczących składania oświadczeń majątkowych przez radnych. Samorządowcy chcą, aby w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane były jedynie...

10.09.2010

Konstancin odzyska zabytkową nieruchomość

Sąd Najwyższy uznał unieważnienie umowy dzierżawy za słuszne. Ugoda zawarta między Zdzisławem Montkiewiczem, b.prezesem PZU a spółką Skarbu Państwa Uzdrowisko Konstancin była bezprawna. Zabytkowa...

10.09.2010