PZL Hydral uratowany. Nie było pomocy państwa.

Komisja Europejska zamknęła formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy państwa na rzecz PZL Hydral, przedsiębiorstwa specjalizującego się w zakresie hydrauliki lotniczej dla celów cywilnych...

11.08.2010

Plan często sprawdzany

Samorząd terytorialny

Okresowa weryfikacja planw zarządzania kryzysowego stanowi obowiązek jednostek samorządu terytorialnego.

11.08.2010

UE: powódź w Polsce to klęska żywiołowa

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy zakładający przyznawanie odszkodowań za straty powstałe w wyniku powodzi, która miała miejsce w Polsce w maju i czerwcu br. Komisja uznała, że środek...

11.08.2010

PZL Hydral uratowany. Nie było pomocy państwa.

Komisja Europejska zamknęła formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy państwa na rzecz PZL Hydral, przedsiębiorstwa specjalizującego się w zakresie hydrauliki lotniczej dla celów cywilnych...

11.08.2010

Trzy cnoty sędziowskie według szefa KRS

Prawnicy

Umiejętność właściwej oceny i interpretacji faktów, umiar w relacji z uczestnikami procesu oraz w ocenie okoliczności sprawy, a także niezależność w myśleniu - to najważniejsze cechy, jakie zdaniem...

10.08.2010

Firmy odczuwają korzyści z dofinansowania szkoleń

HR

Blisko 3 miliony Polakw skorzystało już z rżnych form kształcenia dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Unijne miliardy euro zasilają polski rynek i pozwalają budować gospodarkę...

10.08.2010

Dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlowych

Samorząd terytorialny

W ramach określenia dni i godzin otwierania i zamykania placwek handlu detalicznego niedopuszczalne jest nałożenie obowiązku umieszczenia informacji o dniach i godzinach otwarcia placwki oraz...

10.08.2010