Zamówienia publiczne: podwykonawca a podmiot trzeci

Samorząd terytorialny

Ustawodawca w art. 26 ust. 2b Prawa zamwień publicznych nie posługuje się wprost określeniem podwykonawca. Przepis ten stanowi o podmiotach trzecich oraz o oddaniu niezbędnych zasobw na okres...

27.09.2010

W święto Trzech Króli nie będziemy pracować

Od przyszłego roku zyskamy dodatkowy, trzynasty świąteczny dzień w roku. Wolny od pracy będzie 6 stycznia, czyli w święto Trzech Krli. Święto to było zaznaczone w kalendarzach na czerwono do końca...

27.09.2010

Rzeczoznawcy ds. BHP

BHP

Celem zapewnienia właściwych wymogw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w nowo budowanych i przebudowywanych obiektach budowlanych, w ktrych przewiduje się pomieszczenia pracy, ustanowiono...

27.09.2010

Prokuratura chce zmian w prawie o prokuraturze

Prokuratura Generalna uważa, że niemal półroczny okres, który upłynął od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o prokuraturze z 9 października 2010 roku, wykazał wiele niedoskonałości przepisów...

27.09.2010