Wolne stanowiska sędziowskie w NSA

Przewidziane do objęcia są dwa stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym: jedno w Izbie Finansowej i jedno w Izbie Gospodarczej....

17.01.2011

Instrumenty pochodne biją rekordy na GPW

Rok 2010 był kolejnym okresem wzrostu obrotw na rynku instrumentw pochodnych na GPW. Całkowity wolumen obrotu w 2010 r. wynisł blisko 15 mln sztuk i był o 6% wyższy niż w 2009 r. Liczba otwartych...

17.01.2011

WSA: Alfa Romeo sprowadzony za 6 tys. złotych?

Wskazanie przez organ celny procentowej kwoty różnicy między ceną z faktury a ceną rynkową samochodu bez podania, z czego wynika "znaczność tej różnicy", w realiach konkretnej sprawy jest...

17.01.2011

Nowy gracz na rynku nieruchomości

Budownictwo

Największy deweloper mieszkaniowy w Belgii Matexi - wchodzi na polski rynek. Polska jest pierwszym krajem Europy centralnej, w ktrym Grupa Matexi postanowiła otworzyć filię. Matexi Polska skupiać się...

17.01.2011

Pozew przeciwko PZU w sprawie wypadku

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew o odszkodowanie w sprawie wypadku niewidomego studenta. Wydarzenie miało miejsce w 2008 roku, gdy Filip Zagończyk wpadł pod pociąg w warszawskim metrze, w...

17.01.2011

Odpłatne zbycie nieruchomości a podatek PIT

Podatek dochodowy od osb fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spłdzielczego własnościowego prawa do...

17.01.2011

Odmowa nie może być zaskarżona

Nie mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego czynności prowadzące do rozstrzygnięcia, które nie podlega kontroli tego sądu orzekł NSA. Takim rozstrzygnięciem jest m.in. wynik kontroli. Marszałek...

17.01.2011

Mamy coraz więcej prawa

Zalewa nas masa niejasnych i skomplikowanych przepisów. Opublikowane w 2010 roku Dzienniki Ustaw zawierają 18 tys. stron aktów prawnych: ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych....

17.01.2011

Kancelaria jak spółka kapitałowa

Rynek

Obecnie obowiązujące polskie prawo nie zezwala radcom prawnym i adwokatom na wykonywanie zawodu w formie spółki kapitałowej. Nie zawsze jednak tak było. W okresie 1989 1998 mogli oni być wspólnikami...

17.01.2011

Termin wykonania umowy o roboty budowlane

Budownictwo

Komentarz omawia problematykę terminw wykonania robt budowlanych, jakie strony uzgodniły w umowie. Autor omawia przepisy zarwno Prawa budowlanego jak i Kodeksu cywilnego w tym zakresie. Komentarz...

17.01.2011

WSA: stawka adwokacka już z 23 proc.VAT

Prawnicy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 14 stycznia 2011 r. zasądził na rzecz adwokata kwotę 240 zł powiększoną o podatek VAT według stawki 23 proc., tj. o kwotę 55,20 zł. Ustalając opłatę za...

17.01.2011

Więzienna "sztuka" na wystawie w Olsztynie

Wytwory osadzonych w zakładach karnych, nie tylko obrazy, rzeźby czy wiersze, ale również negatywne przykłady rękodzieła, jak przedmioty do samookaleczania, prezentowane są od czwartku na Wydziale...

16.01.2011

Wyrzucili go z aplikacji, bo wziął wyrok z internetu

Prawnicy

Aplikant radcowski z Lublina Sebastian N., który będąc na praktyce w sądzie zamiast samodzielnie przygotować projekt wyroku, kupił go w internecie, ma zostać wyrzucony z aplikacji. To najwyższa kara...

16.01.2011