Prezes NRA: poselski projekt jest formą nacisku na nas

Prawnicy

Wniesienie do Sejmu poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych jest próbą nacisku na samorządy adwokatów i radców prawnych, by szybko zakończyły dyskusję o propozycjach reformy...

24.08.2010

Przepadek przedmiotu czynu karnego skarbowego

Z punktu widzenia ochrony interesw Skarbu Państwa za głwną część środkw penalnych uznaje się ustawowy priorytet środkw dolegliwości ekonomicznej. Istotne znaczenie w ramach ustawowego priorytetu...

24.08.2010

Gminne fotoradary pod lupą MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji sprawdza, czy gminne fotoradary służą poprawie bezpieczeństwa na drogach, czy celom biznesowym. Ze względu bowiem na wysokie koszty sprzętu (ok. 200...

24.08.2010

Bruksela popiera międzynarodowe konfiskaty

Przepisy UE obowiązujące od 2006 r. umożliwiają państwom członkowskim konfiskatę dóbr przestępców za granicą. Zgodnie z nimi każde państwo UE może przesłać nakaz konfiskaty do innego państwa, w...

24.08.2010

Wydawnictwo i Fundacja wspólnie dla praw człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska zawarły umowę o współpracy, której celem jest podejmowanie działań zmierzających do poszerzania wiedzy z zakresu praw człowieka...

24.08.2010

Unijne konsultacje w sprawie koncesji

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje, których skutkiem może być zmiana przepisów mająca na celu usprawnienie obowiązujących regulacji dotyczących koncesji.

24.08.2010

Lobbing blokuje gospodarkę odpadami

Silny lobbing przedsiębiorców utrudnia przepychanie w Polsce proekologicznych ustaw przez parlament i rząd - mówi minister środowiska Andrzej Kraszewski....

24.08.2010

NIK sprawdza samorządowe konkursy

Czy konkursy na stanowiska urzędnicze to fikcja? W których urzędach zatrudnia się po znajomości, a gdzie wszystko odbywa się według procedur? Pod koniec września NIK planuje upublicznić raport z...

24.08.2010

Usuwanie drzew i krzewów.

Środowisko

Publikowany komentarz jest jednym z cyklu opracowań dotyczących zagadnienia usuwania drzew i krzeww. Autor szczegłowo omawia w nim zasady dokonywania wycinki zadrzewień przy okazji realizowanych...

23.08.2010

Problematyka prawna instytucji zasiedzenia

Budownictwo

Z punktu widzenia problematyki zasiedzenia, podstawowe znaczenie mają dwa akty prawne: kodeks cywilny, w ktrym scharakteryzowana została istota instytucji zasiedzenia oraz przesłanki skorzystania z...

23.08.2010