Badania psychologiczne kierowców

BHP

Kierowcy wykonujący transport drogowy podlegają badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania tej pracy. W nowym...

23.08.2010

Rozliczenia godzinowe coraz mniej popularne

Rynek

Blisko 95 proc. spośród prawie 800 szefów amerykańskich kancelarii ankietowanych ostatnio przez wyspecjalizowaną w konsultingu prawniczym firmę Altman Weil przyznało, że oferują klientom inne sposoby...

23.08.2010

Wolne stanowiska prokuratorskie

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione albo utworzono nowe stanowiska prokuratorskie. M.in. w Jastrzębiu Zdroju, Grójcu, Hrubieszowie, Siedlcach, Tychach, Warszawie....

23.08.2010

Odbudowa po kataklizmach będzie szybsza i sprawniejsza

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o szczeglnych zasadach odbudowy, remontw i rozbirek obiektw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wprowadza szereg nowych instrumentw prawnych, ktre...

23.08.2010

Czy strona www to gazeta? Kasacja RPO

Stwierdzenie przez sądy, że strona www.gazetabytowska.pl musi być zarejestrowana tak jak gazeta, było błędem - uznał Rzecznik Praw Obywatelskich i złożył w Sądzie Najwyższym kasację. Rzecznik chce...

23.08.2010

Rada nie nagrodzi wójta

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie ma możliwości przyznania nagrody wjtowi. Wojewoda uznał taką uchwałę za nieważną.

23.08.2010

Problematyka prawna instytucji zasiedzenia

Budownictwo

Z punktu widzenia problematyki zasiedzenia, podstawowe znaczenie mają dwa akty prawne: kodeks cywilny, w ktrym scharakteryzowana została istota instytucji zasiedzenia oraz przesłanki skorzystania z...

23.08.2010

Będą zmiany w opodatkowaniu stypendiów

Stypendia, na przykład sportowe i edukacyjne, ufundowane przez samorządy i organizacje pożytku publicznego, mają być zwolnione z podatku do 3.800 złotych rocznie. Obecnie podatek jest obliczany...

23.08.2010

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest nieczytelna

Prawnicy

Potrzebna jest zupełnie nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Ta obecna jest po interwencjach ustawodawcy i Trybunału Konstytucyjnego zupełnie nieczytelna - twierdzi sędzia Sądu Najwyższego...

23.08.2010