Raport Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo

Większość problemów omówionych w raporcie za okres 18 miesięcy działalności wynika z rozwiązań ustrojowych, które powodują, że wymiar sprawiedliwości działa niezwykle wolno, bowiem nie jest...

21.03.2011

System emerytalny w USA

System emerytalny w USA opiera się na kilku filarach: federalnym funduszu Social Security (S.S.), planach emerytalnych oferowanych przez pracodawcw i czasem związki zawodowe, oraz indywidualnych...

20.03.2011

Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców

Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) podatnika wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników, co zmniejsza podstawę opodatkowania i w konsekwencji zmniejsza podatek w rozliczeniu...

20.03.2011

56 ustaw na egzamin dla kandydatów na notariuszy

Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2011 r. obejmuje 56 aktów prawnych. M.in. prawo wekslowe i prawo czekowe,...

20.03.2011

56 ustaw na egzamin dla kandydatów na notariuszy

Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2011 r. obejmuje 56 aktów prawnych. M.in. prawo wekslowe i prawo czekowe,...

20.03.2011

Ostatnia rewizja nadzwyczajna ministra

W sytuacji, gdy sądy wydały dwa różne wyroki w tej samej sprawie i były one prawomocne, uchyla się postanowienie wadliwe merytorycznie. W piątek SN uchylił wyrok na podstawie nie istniejącej już...

20.03.2011

Mazowsze wypadnie z unijnej polityki spójności?

Analizujemy sytuację w kontekście ewentualnego wypadnięcia woj. mazowieckiego z interwencji w ramach celu 1 polityki spjności poinformował w Sejmie wiceminister rozwoju regionalnego Waldemar...

20.03.2011

Lepszy kredyt dla firm

W parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o niektrych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zasadniczo zmieni ona funkcjonowanie tzw. kredytu technologicznego.

19.03.2011