Dopłata krajowa już określona

Samorząd terytorialny

Znana jest już wysokość środkw finansowych w ramach dopłaty krajowej przeznaczonej na dofinansowanie spożycia mleka i przetworw mlecznych.

01.09.2010

Poszkodowani przez powódź złożyli pozew zbiorowy

Siedemnastu mieszkańców Sandomierza (Świętokrzyskie) oraz Tarnobrzega i Gorzyc (Podkarpackie), poszkodowanych podczas powodzi w maju i czerwcu, złożyło w środę w Sądzie Okręgowym w Krakowie pozew...

01.09.2010

Obowiązkowe informacje o kanale technologicznym

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcw drg obowiązek lokalizacji kanału technologicznego oraz poinformowania o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

01.09.2010

Sąd Najwyższy utrzymał wyroki za lincz we Włodowie

Trzej bracia W. są już ostatecznie skazani na 4 lata więzienia w zawieszeniu za głośny lincz na recydywiście we Włodowie (warmińsko-mazurskie). W środę Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony, która...

01.09.2010

Medale dla zasłużonych adwokatów

Prawnicy

Grupa adwokatów, którzy w czasie powstania NSZZ Solidarność, a także w czasie m.in. stanu wojennego czynnie wspierali walkę o niepodległość, została 31 sierpnia br. odznaczona Medalami Pamiątkowymi...

01.09.2010

Strasburg: 12 tys. euro za złe traktowanie na Cyprze

Europejski Trybunał Praw Człowieka zasądził na rzecz obywatela Ukrainy 12 tysięcy euro tytułem zadośćuczynienia za straty moralne. W czasie procedury wydalania do kraju załoga statku wycieczkowego...

01.09.2010

Sąd Najwyższy utrzymał wyroki za lincz we Włodowie

Trzej bracia W. są już ostatecznie skazani na 4 lata więzienia w zawieszeniu za głośny lincz na recydywiście we Włodowie. Sąd Najwyższy nie dopatrzył się rażącego naruszenia prawa wyroku Sądu...

01.09.2010

Są pieniądze dla gmin na recykling

Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płaci gminom 4 tysiące złotych za każdy porzucony samochd, ktry został oddany do stacji zajmującej się recyclingiem pojazdw, ale niewiele gmin...

01.09.2010