MEN dostosowuje system edukacji do zmian demograficznych

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianami w ustawie o systemie oświaty oraz w innych ustawach, mającymi na celu reorganizację systemu oświaty w związku ze spadającą liczbą uczniw.

15.03.2011

UOKiK: 130 mln zł kary dla Polkomtela

Jak informuje UOKiK, operator sieci Plus uniemożliwił skuteczne przeprowadzenie kontroli przez UOKiK. Spółka nie wydała twardego dysku, opóźniała rozpoczęcie działań kontrolerów, a także przekazała...

15.03.2011

Pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata)

Samorząd terytorialny

Należy podkreślić, że ustawy szczegółowe powołują różnego rodzaju jednostki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które są określane szerokim pojęciem jednostek organizacyjnych, przez co...

15.03.2011

Pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata)

Samorząd terytorialny

Wejście w życie 1.01.2009 r. nowej ustawy o pracownikach samorządowych stworzyło możliwość wyeliminowania licznie zgłaszanych niedoskonałości poprzedniej ustawy z 1990 r. W opracowaniu autor...

15.03.2011

W marcu wzrósł Wskaźnik Przyszłej Inflacji

Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarw i usług konsumpcyjnych, w marcu br. wzrsł, ale nie przekroczył ostatniego lokalnego szczytu z sierpnia 2010...

15.03.2011

Wójt Łubianki skarży do TK rozporzadzenie ws. długu

Gmina Łubianka zapowiada złożenie wniosku o sprawdzenie konstytucyjności rozporządzenia w sprawie zadłużenia samorządów. Może liczyć na wsparcie Związku Gmin Wiejskich w postępowaniu przed Trybunałem...

15.03.2011