70 wyroków w sprawie w hałasujących F-16

Ponad 70 wyroków zasądzających odszkodowania za hałas emitowany przez samoloty F-16 w Poznaniu i okolicach wydały do tej pory sądy. Zdecydowana większość pozwów o odszkodowanie kończy się umorzeniem...

22.10.2010

Więcej kompetencji dla Trybunału Konstytucyjnego?

Posłowie PiS chcą, by Trybunał Konstytucyjny orzekał także o zgodności z konstytucją przepisów prawa stanowionego przez organizacje międzynarodowe. Takie zmiany zakładają dwa projekty nowelizujące...

22.10.2010

Sędziowie będą protestować przeciwko zmianom

Po tym, jak rząd we wtorek przyjął projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych, sędziowie nie kryją oburzenia. Zapowiadają walkę o swoje racje w Sejmie. Stowarzyszenie Sędziów Themis będzie...

22.10.2010

Sejm debatował nad projektami w sprawie in vitro

Posłowie debatowali w piątek nad sześcioma projektami ustaw dotyczących in vitro. Podczas dyskusji złożono kilka wniosków o ich odrzucenie, ale także o skierowanie do prac w komisji. Sejm ma podjąć...

22.10.2010

Obrady rady gminy można nagrywać

Obrady rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Prawo dostępu do informacji publicznych jest jednym z nadrzędnych praw zagwarantowanych obywatelom w Konstytucji. Zgodnie z art. 61...

22.10.2010

Rząd szykuje rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi

Samorząd terytorialny

Likwidację nielegalnych składowisk odpadw oraz wiele innych zmian zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektrych innych ustaw, ktrego...

21.10.2010