Wolne stanowiska komorników sądowych

W ciągu miesiąca od dnia 22 października 2010 r. do właściwych miejscowo Prezesów Sądów Apelacyjnych można składać wnioski o powołanie na stanowiska komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym...

25.10.2010

Zamówienia publiczne: cena to nie wszystko

Samorząd terytorialny

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamwienia publicznego wybiera jako najkorzystniejszą ofertę, ktra zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriw odnoszących się do przedmiotu...

25.10.2010

Wolne dla aplikanta na naukę

Rynek

Jeśli szef wysłał pracownika na studia, może on liczyć na czas wolny, ale nie zawsze na dofinansowanie. Nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników mają zastosowanie także do...

25.10.2010

Środowiskowe aspekty budowy i eksploatacji stacji paliw

Środowisko

Przedmiotem niniejszej analizy są środowiskowe uwarunkowania uruchamiania oraz prowadzenia stacji paliw. W analizie wskazano, jakie podstawowe wymogi powinni spełniać przedsiębiorcy prowadzący...

25.10.2010

MS: przesłuchania dzieci w przyjaznych warunkach

Jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom - ofiarom i świadkom przestępstw, m.in. poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie zasad...

25.10.2010

Prezes UKE nie ma obowiązku opiniować planów

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie będzie opiniował wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a przy wprowadzaniu do nich zmian można się wspomóc specjalistyczną...

25.10.2010

Asystenci apelują do ministra

O tym, czy dana osoba nadaje się do zawodu sędziego powinny decydować umiejętności, a nie model odbytej aplikacji twierdzą asystenci sędziów i piszą w tej sprawie list otwarty do ministra. I...

25.10.2010

NIK: spółki komunalne łamią reguły konkurencji

Gminy prowadzą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej i łamią w ten sposób zasady uczciwej konkurencji oraz prawo zamówień publicznych - wynika z kontroli Najwyższej Izby...

25.10.2010

Operator poda cenę SMS-a

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji uchwaliła specjalny kodeks jakości świadczonych usług dodanych. Ma chronić m.in. przez tzw. SMS-ami premium.

25.10.2010

RPO: badanie skazanego tylko przy strażniku?

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że przepis nakazujący przeprowadzanie badań lekarskich lub wykonywania zabiegów skazanym tylko w obecności strażników, powinien być zmieniony. RPO skierował w tej...

25.10.2010

Zarzuty dla warszawskiego prokuratora

Łódzka prokuratura apelacyjna przedstawiła korupcyjne zarzuty warszawskiemu prokuratorowi Krzysztofowi W. Jest on podejrzany m.in. o przyjęcie łapówek o wartości 96 tys. zł m.in. za pomoc w...

25.10.2010