Prawnicy zarabiają krocie na Lehmanie

Pracownicy zarówno w USA, jak i w Europie coraz częściej rozważają pomysły założenia firm konsultingowych bazujących na doświadczeniu zdobytym przy sprawie likwidacji Lehman Brothers. Praca przy...

15.09.2010

Ważne terminy według RIO

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu sporządziła zestawienie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego terminw związanych ze sprawozdawczością budżetową.

15.09.2010

Zagraniczny notariusz zapuka do Polski?

Bruksela kwestionuje wymóg obywatelstwa rejenta. Zdaniem Komisji Europejskiej, brak konkurencji narusza swobodę świadczenia usług. Spór rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości.

15.09.2010

Tylko 1,9 proc. na lokacie. To nasze reale zyski.

Realny zysk z lokaty internetowej na 6,3 proc. w AIG Banku wynisł 3,04 proc. Drugim w kolejności wynikiem mogą pochwalić się BNP Paribas Fortis i Toyota Bankiem, ktre przyniosły zysk na poziomie 2,96...

15.09.2010

Transport drogowy

BHP

Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącym bezpieczeństwa w transporcie samochodowym są ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pźn....

15.09.2010

KIO jest za, a nawet przeciw wnoszeniu wadium gotówką

Samorząd terytorialny

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prżno szukać jednolitego stanowiska odnośnie skuteczności wniesienia wadium drogą inną niż przelew. To sprawia, że przedsiębiorcy często nie wiedzą, czy...

15.09.2010

Prezes TK: ustawodawca niekiedy nie jest odpowiedzialny

Bohdan Zdziennicki, prezes Trybunału Konstytucyjnego podsumował ostatnie orzecznictwo Trybunału, a także zwrócił uwagę na najczęstsze błędy ustawodawcy. Zaznaczył, że obecny rok będzie znaczący, gdyż...

15.09.2010

USA: trzeci rok z rzędu spadła liczba przestępstw

W Stanach Zjednoczonych trzeci rok z rzędu spadł wskaźnik przestępczości - wynika z raportu Federalnego Biura Śledczego(FBI), który zawiera dane za 2009 r. Liczba dokonanych w zeszłym roku morderstw...

15.09.2010

Gwarancja tylko dla konkretnego długu

Sąd Najwyższy wydał 9 września 2010 r. precedensowe orzeczenie dotyczące gwarancji zapłaty długu celnego. Zmiana linii orzeczniczej ma bardzo duże znaczenie dla tych zakładów ubezpieczeń oraz tych...

15.09.2010

MSZ: nie będzie odwołania w sprawie etyki

Polska nie będzie odwoływała się od orzeczenia Trybunału w Strasburgu dotyczącego nauczania etyki w naszych szkołach - potwierdził w środę rzecznik MSZ Marcin Bosacki. W czerwcu Trybunał orzekł, że...

15.09.2010