Nowy wzór SIWZ dla Orlików

Samorząd terytorialny

24 marca 2011 r. Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz zatwierdził dokument SIWZ obowiązujący w IV edycji programu Moje Boisko Orlik 2012, realizowanej w 2011 r.

31.03.2011

Komitet RM przyjął założenia budżetu na 2012 r.

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął w czwartek założenia do budżetu państwa na 2012 roku: prognozę wzrostu PKB na poziomie 4,0 proc. i inflację średnioroczną w wysokości 2,8 proc. - poinformował...

31.03.2011

ETS karze za opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw

Grecji nakazano zapłatę ryczałtu w wysokości 3 mln euro za spóźnioną transpozycję dyrektywy odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw - tak wynika z dzisiejszego wyroku Europejskiego...

31.03.2011

NSA: radca w spółce nie jest podatnikiem VAT

Rynek

Gdy pomoc prawną z urzędu świadczy radca prawny wykonujący zawód w spółce, podatnikiem VAT jest spółka, a nie pełnomocnik. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 stycznia 2011 r....

31.03.2011

UOKiK upomina Castoramę

Sprzedająca materiały budowlane i wykończenia wnętrz oraz elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego Castorama stosowała niezgodne z prawem postanowienia we wzorcu umownym określającym m.in. koszty i...

31.03.2011

Skuteczna zimowa akcja skarbówki

Od 15 stycznia do 28 lutego 7134 nieuczciwych sprzedawców zostało ukaranych grzywnami na ponad 1,6 mln zł. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję mandatową przeprowadzoną w okresie ferii...

31.03.2011