Odsetki od świadczenia z ZUS sąd przyzna z urzędu

Osoba, która wygrała proces o zaległą emeryturę, ma dwa tygodnie, by wystąpić o odsetki. Jeśli w wyroku zabraknie takiego rozstrzygnięcia, ubezpieczony nie musi składać kolejnego pozwu. Zamiast tego...

25.03.2011

Raty tylko dla niezamożnych aplikantów

Nie można wymagać od aplikantów ubiegających się o ulgi w opłatach dokumentów potwierdzających dochody, stan majątkowy czy rodzinny. Wystarczą oświadczenia....

25.03.2011

Sto dni do zielonej prezydencji

Środowisko

Negocjacje polityczne, debaty eksperckie, wyzwania organizacyjne i logistyczne, łącznie kilkadziesiąt wydarzeń w kraju i zagranicą. Za 100 dni, 1 lipca 2011 roku, Polska po raz pierwszy obejmie...

25.03.2011

Konferencja o prawach ofiar przestępstw

Ochrona praw osób pokrzywdzonych przestępstwem w Unii Europejskiej - to temat konferencji zorganizowanej w dniach 23-24 marca br. w Budapeszcie. Rozwiązania stosowane w tym zakresie w Polsce...

25.03.2011

SN: wzorzec umowy nie jest umową

Z mocy art. 384 § 1 k.c. regulamin jest jedną spośród wymienionych tym przepisem szczególnych postaci wzorca umowy, a więc, jak każdy wzorzec umowy, ustalany jest przez jedną ze stron i z tego już...

25.03.2011

Nowe zasady dot. zatrudnianiania niepełnosprawnych

Kwestie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej regulują dwa nowe rozporządzenia...

25.03.2011