Przeoczenie w nowej ustawie o OFE?

Widać już pierwsze efekty szybkiego tempa prac nad korektą systemu emerytalnego. Prawdopodobnie nieświadomie posłowie wprowadzili zapis zachęcający do zmieniania funduszy emerytalnych....

06.04.2011

Milion spraw w e-sądzie

W środę i czwartek (6 7 kwietnia) odbędzie się cykl wydarzeń związanych z informatyzacją instytucji publicznych. Jednym z jego elementów będzie konferencja w związku milionową sprawą wniesioną do...

06.04.2011

Fundusze: rynki wschodzące znów na topie

Patrząc na tabele z marcowymi wynikami funduszy można odnieść wrażanie, że tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi w Japonii czy pogłębiające się problemy budżetowe kolejnych państw strefy euro, nie...

06.04.2011

Pracodawcy oczekują likwidacji tzw. ustawy kominowej

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. Przewiduje on m.in. wyłączenie stosowania ustawy kominowej wobec podmiotów o kluczowym...

06.04.2011

18 kwietnia egzamin dla kandydatów na syndyka

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjno Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i...

06.04.2011

Eksperci od prawa pracy mają swoją organizację

Prawnicy

Grupa prawników postanowiła powołać Stowarzyszenie Prawa Pracy. Założycielami Stowarzyszenia są specjaliści z zakresu prawa pracy, którym przyświeca cel integracji i dalszej profesjonalizacji...

06.04.2011

Opinia KIO to nie akt administracyjny

Etap postępowania kontrolnego prowadzony przez Krajową Izbę Odwoławczą nie jest postępowaniem administracyjnym, a opinia co do zgłoszonych zastrzeżeń dotyczących wyniku kontroli doraźnej nie ma formy...

06.04.2011

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2012 r.

Rząd przyjął we wtorek przygotowane przez ministra finansw założenia do budżetu na 2012 r. Przewidziano 4-proc. wzrost PKB i 2,8-proc. inflację średnioroczną. Ekonomiści oceniają, że założenia są...

06.04.2011

Eksperci od prawa pracy mają swoją organizację

Grupa prawników postanowiła powołać Stowarzyszenie Prawa Pracy. Założycielami Stowarzyszenia są specjaliści z zakresu prawa pracy, którym przyświeca cel integracji i dalszej profesjonalizacji...

06.04.2011