Rośnie biznes funduszy ETF

W pierwszy kwartale tego roku do funduszy typu ETF, wpłynęło ponad 41 miliardw dolarw netto. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie w 2010 roku wynika z analizy BlackRocks Global ETF Research and...

21.04.2011

Kierowca sprawdzi punkty w sieci

Informacje o punktach karnych trafią do Centralnej Ewidencji Kierowców od razu po ukaraniu kierowcy. Pozwoli to uniknąć opóźnień w ich naliczaniu, które zdarzają się obecnie.

20.04.2011

Jak udostępnić budynek

Samorząd terytorialny

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano szablon umowy zawieranej między operatorem a właścicielem (którym może być również jednostka samorządu terytorialnego, najczęściej będzie to...

20.04.2011

Ludzie skargi piszą

Samorząd terytorialny

Rok 2010 przyniósł ponad pięć tysięcy skarg złożonych do Najwyższej Izby Kontroli. Najwięcej z nich, bo aż blisko 1800, dotyczyło funkcjonowania organów administracji publicznej, w tym samorządowej.

20.04.2011

UZP przeprowadza ankietę o wykonawcach

Samorząd terytorialny

Urząd Zamówień Publicznych przeprowadza ankietę, która ma na celu zdiagnozowanie sytuacji polskich wykonawców w zakresie zamówień publicznych na rynkach zagranicznych.

20.04.2011

Ogólnopolski dzień otwarty u komorników

Udzielanie porad i informacji związanych z postępowaniem egzekucyjnym to główne cele pierwszego dnia otwartego komorników, który w środę od południa pod hasłem Lepiej to wiedzieć organizują izby...

20.04.2011