Alkohol i zła organizacja

BHP

Do tragicznego w skutkach wypadku przy pracy doszło w jednym z przedsiębiorstw budowlanych.

20.10.2010

Nowy projekt ustaw podatkowych

Jest już projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw...

20.10.2010

Karta praw podstawowych przyspiesza

Komisja Europejska przyjęła strategię mającą na celu zapewnienie skutecznego wdrożenia przepisów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dokumentu wiążącego prawnie od momentu wejścia w życie...

20.10.2010

Powrót do niższego limitu amortyzacji

Zwiększony w 2009 roku z kwoty 50 tys. do 100 tys. euro limit jednorazowej amortyzacji znacznej części środków trwałych będzie obowiązywał jeszcze tylko nieco ponad dwa miesiące, bo do końca 2010...

20.10.2010

Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy

BHP

Komentarz Serwisu BHP dotyczy zagadnień związanych z przeniesieniem pracownika na inne stanowisko pracy. W szczególności Artur Paszkowski omówił przeniesienie spowodowane wypadkiem przy pracy i...

20.10.2010

Wojskowy obrońca więźnia CIA z wizytą w Polsce

Komandor Stephen C. Reyes, amerykański prawnik z Judge Advocate Generals Corps amerykańskiej marynarki wojennej wczoraj rano przyleciał do Polski. Trwająca trzy dni wizyta jest związana z działaniami...

20.10.2010

Unia chce promować e-zamówienia

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Zieloną Księgę w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE....

20.10.2010

Prawnicy: dopalacze to był błąd

Prawnicy z Polskiej Sieci do spraw Polityki Narkotykowej uważają, że zakaz handlu dopalaczami to działania doraźne i przypadkowe, które ze zwalczaniem narkomanii nie mają wiele wspólnego. Ich...

20.10.2010

Taxand Challenge - zostań gwiazdą podatków

Już 29 listopada rozpoczną się eliminacje do czwartej edycji konkursu Taxand Challenge. Tym razem konkurs, organizowany przez Accreo Taxand, podzielony zostanie na trzy etapy. Finał, w którym udział...

20.10.2010

NIK: samorządy często zatrudniają "samych swoich"

Trzy czwarte samorządów źle przeprowadza nabór urzędników - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Jej zdaniem, większość samorządów celowo manipuluje procedurami konkursowymi i ich wynikami - tak, by...

19.10.2010

ZPP apeluje o konsultacje w sprawie sędziów TK

Prawnicy

Prawnicy zebrani na XVIII Krajowym Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich zaapelowali o niezwłoczne dokonanie takich zmian w prawie, aby zagwarantować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego...

19.10.2010

KE otwiera dyskusję nad europodatkiem

W ramach przeglądu unijnego budżetu, KE zaproponowała we wtorek, by kolejna perspektywa finansowa trwała nie siedem lat - jak teraz - a 10. Budżet miałby być zasilany z nowych źródeł, np....

19.10.2010

Doradcy wystawiają słone rachunki

Rynek

Agencja Reuters podliczyła, że przez ostatnie dwa lata prawnicy, doradcy i bankierzy zajmujący się wszelkimi sprawami związanymi z pamiętnym upadkiem banku Lehman Brothers i jego konsekwencjami dla...

19.10.2010