Tereny leśne muszą być nadal prawnie chronione

Zgoda właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na inne cele nie upoważnia do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Taka zmiana może nastąpić jedynie w miejscowym planie...

03.12.2010

Kolejne zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Samorząd terytorialny

W przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony dla obszaru, ktry uprzednio był objęty planem miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., miernikiem wzrostu...

02.12.2010

Wykonawca musi się wykazać

Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych wprost wskazuje, że obowiązek wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu obciąża wykonawcę. To wykonawca zobligowany jest...

02.12.2010

Karta Nauczyciela – rzecznik prasowy ministra dementuje

Samorząd terytorialny

Rzecznik prasowy ministra edukacji narodowej opublikował oświadczenie prostujące nieprawdziwe informacje w artykule, ktry ostatnio ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Poniżej publikujemy...

02.12.2010

Wzrost akcyzy na papierosy

Wzrost stawek podatku akcyzowego na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki na 2011 r. na poziomie 4 % przewiduje nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany związane są z koniecznością...

02.12.2010