Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

BHP

Świadczenie pracy jest podstawowym celem stosunku pracy i podstawowym obowiązkiem pracownika, dlatego też nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy stanowi niewątpliwie ciężkie naruszenie podstawowych...

27.10.2010

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Podatek od środkw transportowych obliczany jest przy użyciu ustalonych przez gminę stawek kwotowych. Gminy ustalając wysokość podatku muszą jednak uwzględniać ograniczenia ustawowe. Ustawa o...

27.10.2010

Potwierdzanie okresów pracy w szczególnych warunkach

BHP

Warunkiem przyznania emerytury określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)...

27.10.2010

Kancelarie wspierają aplikantów

Rynek

Największe firmy prawnicze postanowiły jednakowo traktować swych adeptów. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zrzeszający 21 dużych kancelarii, opracował dokument zawierający zasady opłacania...

27.10.2010

BHP w jednostkach wojskowych

BHP

Dnia 22 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony...

27.10.2010

Kosztowne usuwanie drzew i krzewów

Samorząd terytorialny

Opublikowano stawki opłat za usunięcie drzew i krzeww oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na 2011 r.

27.10.2010

Uczelnie proponują kandydatów do Trybunału

Prawnicy

Za tydzień upływa termin zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Politycy milczą. Za to po raz pierwszy w historii wyborów listę swoich kandydatów zaproponowały wydziały prawa. M.in....

27.10.2010