W maju światowy szczyt prawniczy w Warszawie

Prawnicy

Pod koniuec majaNaczelna Rada Adwokacka wraz z Krajową Radą Radców Prawnych będą gospodarzem Światowego Szczytu Prezesów Adwokatur i Organizacji Prawniczych.

07.05.2011

Wyróżnienie RPO dla mec. Marii Sawickiej

Prawnicy

Adwokat i społecznik Maria Sawicka, która od pół wieku pomaga łódzkim kobietom i rodzinom, otrzymała w piątek w Łodzi z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz odznakę honorową RPO "Za...

07.05.2011

Autobus szynowy modernizowany w przetargu

Zamówienie z wolnej ręki to odstępstwo nie tylko od zasady udzielania zamówień w trybach podstawowych, ale jest także jedynym trybem, w którym nie jest realizowana zasada konkurencyjności. Dlatego...

07.05.2011

W sobotę kary za czwartkowe zajścia w KGHM

Na kary więzienia od roku do roku i sześciu miesięcy w zawieszeniu oraz grzywny skazał w sobotę legnicki sąd trzech mężczyzn zatrzymanych przez lubińską policję w związku z czwartkową pikietą przed...

07.05.2011

Deweloper naruszał prawa klientów

Lubelski deweloper Orion stosował niezgodne z prawem postanowienia uznała prezes UOKiK i nałożyła na firmę karę w wysokości ponad 8 tys. zł....

07.05.2011

Sąd Najwyższy przydzielił mieszkanie

Dwie instancje sądowe myliły się odmawiając córce własnościowego prawa do lokalu po zmarłej matce. Matka wpłaciła wkład mieszkaniowy, ustanowiła rozdzielność majątkową i rozwiodła się z ojcem. SN...

07.05.2011

Budżet prokuratury w 2012 r. zbliżony do tegorocznego

Wydatki na prokuraturę przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok zbliżone są do tegorocznych i określone na poziomie 1,734 mld zł. Zdaniem prokuratorów mogą okazać się niewystarczające....

07.05.2011

Nowy prawnik w kancelarii RöHRENSCHEF

Rynek

Począwszy od maja 2011 roku do zespołu warszawskiej kancelarii RöHRENSCHEF dołączyła dr Justyna Tokarzewska, procesualistka z zakresu ochrony własności intelektualnej, która specjalizuje się także...

06.05.2011

Samorządy idą na wojnę

Zaostrza się konflikt między samorządowcami a Ministrem Finansów. Jacek Rostowski zapowiedział, że z obostrzeń finansowych wobec samorządów nie zrezygnuje. W odpowiedzi samorządy propozycje dotyczące...

06.05.2011